Fiberutbygging

Vi har levert bredbånd i Hedmark og Oppland siden 2004. Vi eies av kommuner og fylkeskommuner og overskuddet kommer innbyggerne i Innlandet til gode. Vår lokalkunnskap er din trygghet!

 

Hva er fiberbredbånd?

Gjennom fiberoptikk overføres bredbåndssignaler med lysets hastighet, og stabiliteten overgår alle alternativer. Med fiber kan alle få lik kapasitet uansett hvor langt unna man er sentralen.

Kapasiteten deles ikke med naboene, slik tradisjonelle bredbåndsnett som DSL og kabel-TV gjør. Du får en dedikert fiberlinje fra sentralen inn til deg.

Hvordan foregår utbyggingen?

Se videoer som viser hvordan en fiberutbygging foregår.

Allerede bestilt fiber?

Her finner du svar på spørsmål om fiberutbygging. Dersom du logger deg inn på Min side finner du anslått leveringstid for fiber hjem til deg.

Hvordan graver man selv?

I de fleste fiberprosjekter graver kunden selv inn fra tomtegrensen til husveggen. Se filmen og les om hvordan du graver selv.

Fibernytt

Alle bør få bredbånd!

Hedmarks fylkeskommunes bredbåndsforum på Elverum 5. april ble en møteplass for politiske og kommersielle aktører som ønsker å bygge ut bredbånd i fylket.

Livet på landet - med fiber

Da livet på landet kalte, takket Erik Tobias Taube og samboeren Marthe farvel til Oslo-gryta og bosatte seg i Tylldalen i Hedmark. Jobben i TV-produksjonsselskapet Monster ble med på lasset.

Ei ny tid for Tylldalen

TYLLDALEN: Snaut et år har gått siden Tylldalen sør for Tynset ble koblet opp på fiber fra Eidsiva bredbånd. Utbyggingen gjorde de på dugnad, i samarbeid med Eidsiva bredbånd og kommunen. Det har gjort hverdagen enklere, og gitt en ny giv i bygda.

Se, nå kommer’n!

DUGNADSFIBER: Skikkelig raskt bredbånd har vært lenge etterlengtet på Nes og Helgøya i Hedmark. Innen sommeren neste år har nesten 1200 husstander mulighet til å være på nett med fiber.

Krysser fingre for fiber

KVAM: Ole-Petter Brendstuen i Kvam IL krysser fingre for at det snart skal komme fiber fra Eidsiva bredbånd i jorda på Kvam. Det betyr en helt ny hverdag, men da må folk åpne dørene først.

- Dette skal vi klare!

HJELLUM: Internettilkobling i Olsrudvegen på Hjellum utenfor Hamar har lenge vært en trist historie. Nå håper dugnadsfiber-gjengen på full fart i fiberlinjene fra neste vår.

Hva er dugnadsfiber?

Image
Dugnadsfiber er en alternativ måte å bygge fiber på. Utbygging kan skje på to måter: Et to parts spleiselag mellom Eidsiva bredbånd og grendelaget eller et tre parts spleiselag der den aktuelle kommune også er involvert.

Meld interesse for fiber

Image

Når vi planlegger nye fiberområder for privatmarkedet baserer vi oss på blant annet følgende kriterier:

Kostnad for utbygging
• Antall husstander i området
• Vår infrastruktur i nærheten
• Markedssituasjon og interesse

At det er stor interesse for fiber i et område er med på å påvirke hvor vi bygger, derfor har vi utviklet en nettside der du kan melde din interesse. Jo flere som registrerer seg, jo mer attraktivt vil området være for en fiberutbygging.

Fiber til bedrift

Ønsker du fiber til din bedrift? Eidsiva bredbånd er best på dekning i Hedmark og Oppland, og kan tilby skreddersydde løsninger og alternativer for din bedrift. Vi disponerer over 7.000 kilometer fibernett og har redundante føringsveier og ringstruktur i vårt kjernenett sikrer våre kunder høy oppetid.
 
bedrift.jpg
miljofyrtaarn