Personopplysninger

Om Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd (org. nr 880 258 222) er behandlingsansvarlig for personopplysninger når du bruker denne applikasjonen. Slik kontakter du Eidsiva Bredbånd:

Eidsiva Bredbånd
Vormstuvegen 40,
2624 Lillehammer
612 00 612
Privat@eidsiva.net

Eidsiva Bredbånd har utnevnt et personvernombud:

Monica Indahl
Eidsiva Bredbånd
2624 Lillehammer
ebpersonvern@eidsiva.no

Tett på-appen – innsamling og bruk av personopplysninger

Når du registrerer en brukerkonto eller bruker Tett på-appen mottar Eidsiva Bredbånd opplysninger fra deg.  For at Appen skal fungere og for å oppfylle vår avtale med deg som bruker, trenger Eidsiva Bredbånd ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.

Dersom du samtykker til det, samler også Tett på-appen inn din lokasjon. Dette er ikke påkrevd for bruk av Appen, men enkelte funksjoner, som for eksempel å skru på apparater når du kommer hjem, er avhengig av dette.

Avhengig av hvilke enheter du kobler til din Gateway, kan Appen samle inn og sammenstille ulike personopplysninger. Mange smarte enheter har funksjonalitet som sier noe om ditt forbruksmønster eller tilstedeværelse, slik som forbruksmåling i Smart Plug stikkontakter, smarte lyspærer, eller infrarøde bevegelsessensorer i forbindelse med boligalarm. Slike opplysninger samles inn gjennom din Gateway og fremstilles for deg i Appen, og oversikten er en del av Appens kjernefunksjonalitet. Opplysningene behandles for å oppfylle avtalen med deg og uten disse opplysningene kan ikke Eidsiva Bredbånd levere smarthustjenester.

Dine rettigheter

Du kan fritt trekke tilbake samtykker du har gitt Eidsiva Bredbånd. Dersom du har samtykket til at Tett på-appen kan samle inn din lokasjon, kan du skru av dette igjen i innstillingene i din mobiltelefon.  Øvrige samtykker du har gitt oss i forbindelse med Tett på-appen kan trekkes tilbake i din brukerprofil.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger Eidsiva Bredbånd lagrer om deg. De fleste opplysningene Eidsiva Bredbånd lagrer om deg fremstilles i Tett på-appen og du kan selv hente ut opplysningene. Dersom du ønsker innsyn i eventuelle andre opplysninger som lagres kan du be om dette ved å sende en e-post til ebpersonvern@eidsiva.no.

Du har rett til å få slettet dine opplysninger. Du kan selv velge at vi skal slette dine opplysninger ved å stenge din brukerkonto. Eidsiva Bredbånd kan i noen tilfeller oppbevare noen opplysninger lenger, dersom vi er lovpålagt å oppbevare de en viss tid, for eksempel etter bokføringsloven, eller opplysningene er gjenstand for en rettslig prosess. Dersom du sletter alle dine brukerdata vil også ditt kundeforhold opphøre.

Dersom vi bruker dine personopplysninger til markedsføring basert på våre berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandlingen og behandlingen må opphøre. Dersom vi bruker dine personopplysninger til markedsføring av relevante tilbud fra oss, basert på våre berettigede interesser, har du rett til å protestere.  Ta kontakt med oss dersom du ønsker å protestere.

Du har under visse forutsetninger rett til å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis du ikke lenger er kunde hos oss, men trenger at vi fortsatt lagrer dine opplysninger slik at du kan gjøre fastsette et rettskrav. Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du ønsker å be om slik begrensning.

Overføring av personopplysninger

Hvis du kjøper alarmstasjonstjenester, blir disse levert av Safe4 security group AS.  Safe4 security group AS mottar opplysninger fra alarmanlegget ditt, slik som data fra bevegelsessensorer eller røykvarslere mm. Safe4 har en moderne, EN-Sertifisert Alarmsentral og er underlagt egnede sikkerhetstiltak.  Overføring av opplysninger til og fra Tett på-appen er kryptert og kun det personell som har tjenstlig behov for opplysningene har tilgang. Safe4 security group AS er basert i Norge.

Se forøvrig egne vilkår for alarmstasjonstjenester

Eidsiva Bredbånd overfører dine opplysninger til serviceleverandører som leverer logistikktjenester for hjemlevering av Gateway eller andre forsendelser. Disse virksomhetene er i hovedsak hjemmehørende i Norge, men enkelte er hjemmehørende andre steder i EU.

Avhengig av tilgjengelighet og geografisk område kan du få tilbud om å kjøpe ulike tjenester og produkter i Tett på-appen, for eksempel smarthjem enheter. Dersom du kjøper en vare eller en tjeneste i Tett på-appen vil opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen, slik som leveringsadresse, navn og e-postadresse, overføres til den som tilbyr varen/tjenesten. Disse tilbyderne er i hovedsak hjemmehørende i Norge, men enkelte er hjemmehørende andre steder i EU.

Eidsiva Bredbånd bruker programvare/løsningsleverandører som leverer verktøyene vi bruker for å forvalte kundeforhold, kundekontakt, tjenesteproduksjon og leveranser. Disse virksomhetene er hjemmehørende i EU, med unntak av Microsoft, se «Tredjestater»

Tredjestater

Eidsiva Bredbånd overfører opplysninger utenfor EØS-området.

Enkelte kontorprogrammer levert av Microsoft bruker servere og tjenester som fysisk befinner seg i USA. Det kan derfor forekomme at dine opplysninger blir lagret her. Hvis du tar kontakt med oss på den sosiale medieplattformen Facebook kan det hende at dine opplysninger blir lagret på servere lokalisert i USA.

Microsoft og Facebook er omfattet av Privacy Shield samarbeidet og EU kommisjonen har avgjort at dette utgjør et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Les mer om Privacy Shield her:  https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overfore/hva-er-privacy-shield/

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi har behandlet dine personopplysninger uriktig eller ikke ivaretatt dine rettigheter håper vi at du først tar kontakt med vårt personvernombud på ebpersonvern@eidsiva.no

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er det datatilsynet som er tilsynsmyndighet:

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105 Oslo