Våre lokaler

I Eidsiva Bredbånd har vi siden 2014 jobbet etter konseptet ABW (Activity Based Workplace). ABW innebærer at man tilrettelegger fysiske lokaler og teknologiske hjelpemidler utfra hvilke behov den enkelte medarbeider til enhver tid har for å prestere optimalt.

Aktivitetsbasert arbeidsplass skal stimulere til flere viktige elementer i organisasjonens utvikling. Eidsiva Bredbånd jobber for god samhandling, og ønsker å tilrettelegge for godt samarbeid innad og på tvers av avdelinger. Med åpne landskap hvor ingen har faste kontorer, er også ledere og mellomledere tilgjengelige for spørsmål, og uformell kommunikasjon og samarbeid er enkelt å få til.

Aktivitetsbasert arbeidssted

Løsningene er bygd etter våre behov og har rom for det meste. Vi har rom hvor man kan være alene eller sammen med andre, vi har bibliotek, togkupeer og lettere å utveksle erfaringer, bli kjent med hverandre og få faglige innspill fra ulike personer i bedriften.

For den enkelte medarbeider betyr aktivitetsbasert arbeidsplass at vi skal ha teknologi som gjør oss i stand til å løse våre arbeidsoppgaver hvor som helst og når som helst. Slik ønsker vi også å stimulere til bedre balanse mellom arbeid og fritid og skape en mest mulig fleksibel hverdag.