Vår arbeidsplass

En god arbeidsplass er et sted hvor du har ​tillit til de du jobber for og med, ​er stolt av jobben som utføres, og ​føler felleskap med kolleger.

I Eidsiva Bredbånd vet vi at det er medarbeiderne som skaper resultatene og verdiene.

Great Place To Work

Great Place To Work

Great Place to Work® er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit.

Prestasjonene i en virksomhet som Eidsiva Bredbånd oppnås gjennom samhandling og samarbeid mellom medarbeiderne. Med dette som grunnfilosofi, er arbeidsmiljø, verdier og kultur avgjørende virkemidler for utviklingen av arbeidsplassen og selskapet vårt. 

Samarbeidet med Great Place to Work gir oss både en rettesnor og en referanse i vårt forbedringsarbeid. Spørsmålene er konkrete og hjelper oss til å definere tiltak. Vi opplever også at samarbeidet skaper stolthet og motivasjon til å bidra til et bedre arbeidsmiljø. 

Vi ønsker at alle våre ansatte skal oppleve Eidsiva Bredbånd som et godt sted å arbeide, for noen er vi til og med et fantastisk sted å arbeide. 

Culture Audit

Culture Audit er vår kulturelle årsrapport. Den sier de meste om både hva vi gjør og ikke minst hvorfor vi gjør de tiltakene vi gjør for arbeidsmiljøet. Den er ikke uttømmende når det kommer til retningslinjer og regler, men sier det meste om hvordan et år hos oss kan forløpe. Tiltakene vil med andre ord kunne variere noe fra år til år.

Denne Culture Auditen forteller om arbeidet vi gjør for at medarbeiderne skal trives. Det arbeidet fortsetter vi med i årene som kommer, samtidig som vi bygger fiber til bygd og by og utvikler fremtidens internettbaserte produkter.

Åpne rapporten i nytt vindu her

Tidligere utgivelser

Du kan lese våre tidligere Culture Audits her. Ved klikk på lenkene vil dokumentet åpnes i eget vindu.

Våre lokaler

I Eidsiva Bredbånd har vi siden 2014 valgt å benytte oss av Aktivitetsbasert arbeidsplass (ABW) som arbeidsmetode for alle våre ansatte.  ABW innebærer at man tilrettelegger fysiske lokaler og teknologiske hjelpemidler utfra hvilke behov den enkelte medarbeider til enhver tid har for å prestere optimalt.

Aktivitetsbasert arbeidsplass skal stimulere til flere viktige elementer i organisasjonens utvikling. Eidsiva Bredbånd jobber for god samhandling, og ønsker å tilrettelegge for godt samarbeid innad og på tvers av avdelinger. Med åpne landskap hvor ingen har faste kontorer, er også ledere og mellomledere tilgjengelige for spørsmål, og uformell kommunikasjon og samarbeid er enkelt å få til.

Løsningene er bygd etter våre behov og har rom for det meste. Vi har rom hvor man kan være alene eller sammen med andre, vi har bibliotek, togkupeer og lettere å utveksle erfaringer, bli kjent med hverandre og få faglige innspill fra ulike personer i bedriften.

For den enkelte medarbeider betyr aktivitetsbasert arbeidsplass at vi skal ha teknologi som gjør oss i stand til å løse våre arbeidsoppgaver hvor som helst og når som helst. Slik ønsker vi også å stimulere til bedre balanse mellom arbeid og fritid og skape en mest mulig fleksibel hverdag.

Se også

Ledige stillinger

Lyst til å jobbe for Eidsiva Bredbånd?
Her finner du ledige stillinger.

Om oss

Vårt mål er at alle, uansett hvor du bor, skal ha tilgang til fibernett med de beste bredbåndstjenestene.

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon.