Sponsorarbeid

Konsernet Eidsiva er eid av kommuner og fylkeskommunen i Innlandet. Vårt overskudd går til samfunnsnyttige formål gjennom våre eiere. Vi ønsker også å gi tilbake til lokalsamfunnet vi er så stolte av gjennom vår sponsorvirksomhet.

Eidsiva-konsernet sponser i dag over 200 lag og foreninger i Innlandet. Våre sponsormidler går til kultur, bredde- og toppidrett.

Eidsiva Bredbånd er et av konsernets virksomhetsområder, og leverer bredbåndstilgang til hjem og arbeidsplasser i Innlandet. Gjennom vårt bredbåndsnett er vi med å sørge for et levende Innlandssamfunn. Vår sponsorvirksomhet skal bidra til det samme.

Våre sponsoravtaler og prosjektstøtte går til å støtte sosialt engasjement, miljø og samfunnsansvar. Vi samarbeider med aktører som gir oss positiv oppmerksomhet og bidrar til å bygge vår merkevare og profil, samtidig som de bidrar til sine lokalsamfunn. Vi er særlig interessert i å sponse gjennom å levere våre tjenester.

Slik søker du

Bruk søknadsskjemaet under for å søke om sponsormidler. Det er viktig at du gir oss en grundig forklaring av formålet støtten skal gå til og hvordan den skal brukes. Søknaden må også klargjøre hva samarbeidet vil tilføre Eidsiva Bredbånd. Vi ønsker oss lokale relasjoner og synlighet.

Hvem kan søke

Vi støtter lag, foreninger og organisasjoner i Innlandet som jobber langsiktig for samfunnsnyttige formål. Vi støtter ikke politiske eller religiøse organisasjoner.

Søknadsbehandling

Alle søknader vurderes av vårt sponsorråd. Vi vurderer innkomne søknader fire ganger i året. I 2021 er fristene for å bli vurdert 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november

Sponsorsøknad

Eidsiva Bredbånd forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Se også

Ledige stillinger

Lyst til å jobbe for Eidsiva Bredbånd?
Her finner du ledige stillinger.

Om oss

Vårt mål er at alle, uansett hvor du bor, skal ha tilgang til fibernett med de beste bredbåndstjenestene.

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon.