Sponsorarbeid

Konsernet Eidsiva er eid av kommuner og fylkeskommunen i Innlandet. Vårt overskudd går til samfunnsnyttige formål gjennom våre eiere. Vi ønsker også å gi tilbake til lokalsamfunnet vi er så stolte av gjennom vår sponsorvirksomhet.

Eidsiva-konsernet sponser i dag over 200 lag og foreninger i Innlandet. Våre sponsormidler går til kultur, bredde- og toppidrett.

Eidsiva Bredbånd er et av konsernets virksomhetsområder, og leverer bredbåndstilgang til hjem og arbeidsplasser i Innlandet. Gjennom vårt bredbåndsnett er vi med å sørge for et levende Innlandssamfunn. Vår sponsorvirksomhet skal bidra til det samme.

Våre sponsoravtaler og prosjektstøtte går til å støtte sosialt engasjement, miljø og samfunnsansvar. Vi samarbeider med aktører som gir oss positiv oppmerksomhet og bidrar til å bygge vår merkevare og profil, samtidig som de bidrar til sine lokalsamfunn. Vi er særlig interessert i å sponse gjennom å levere våre tjenester.

Bruk dette søknadsskjemaet for å søke om sponsormidler. 

Se også

Ledige stillinger

Lyst til å jobbe for Eidsiva Bredbånd?
Her finner du ledige stillinger.

Om oss

Vårt mål er at alle, uansett hvor du bor, skal ha tilgang til fibernett med de beste bredbåndstjenestene.

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon.