Systemutviklere

Vår strategi frem mot 2025 er å ta en ledende posisjon på digitaliserte verdikjeder, samt drive forretningsutvikling og innovasjon inne IoT. Vi er derfor alltid på jakt etter nytenkende systemutviklere.

Vi trenger nytenkende systemutviklere for å etablere en helt ny teknisk plattform. Du vil få muligheten til å jobbe med det nyeste av teknologi, og får mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Hvis du synes at dette høres interessant ut og har lyst til å høre mer ta kontakt med Øyvind Sørbu på e-post Oyvind.Sorbu@eidsiva.no eller på  telefon 99096105 for mer informasjon.