Fakta og historie

Eidsiva Bredbånd leverer bredbånd via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet på det indre Østlandet. Ved hjelp av våre samarbeidspartnere kan vi også tilby bredbåndstilgang i resten av Norden. Tilleggstjenester som telefoni, TV og sikkerhet er også en del av vårt tilbud.

Våre verdier er en ledetråd i vår virksomhet: Åpen, skikkelig og djerv

Om oss

Eidsiva Bredbånds virksomhet er leveranse av bredbåndstjenester.

Portrett Ola Børke

Samarbeidet med 11 energiselskaper i regionen har gjort det mulig å etablere en sterk tilstedeværelse med eget fibernett i Indre Østlandet. Selskapet har en markedsandel på 50 % i markedet for fast bredbånd i Innlandet fylke, og har et fibernett som er det tredje største i Norge.

I samfunnsmessig sammenheng ønsker vi å bidra ved å levere internettilgang til privatpersoner og bedrifter på Østlandet. Dette knytter mennesker, utvikling og næringsliv sammen, og bidrar til at virksomhet og bosetting fortsatt vil være mulig i denne flotte regionen.
Ønsket om å bidra til å utvikle vår region har vært, og er, en viktig verdi og motivasjon for oss. Dette gjenspeiles også i noen grad i våre regnskapstall. Vi opererer i et marked som både er preget av store investeringer i oppbyggingsfasen, stor konkurranse og små marginer.

Regional utvikling og innovasjon har helt siden oppstarten i 2004 vært viktige bærebjelker i vår virksomhet. Drivkraften vår er et ønske om å være en positiv bidragsyter i vår region.

I Eidsiva Bredbånd vet vi at en levende og god bedriftskultur er avgjørende for å oppnå konkurransekraft og lønnsomhet. Vi praktiserer kulturbevisst ledelse, og vår kultur er synlig i alt vi gjør, den gjennomsyrer våre handlinger og vårt handlingsrom. Eidsiva Bredbånd arbeider strategisk mot å bli ledende på fiberleveranser, gjennom å drive innovativ forretningsutvikling, og kultur-­, organisasjons-­ og prosessutvikling.

Eiere

Eidsiva Bredbånd eies av 9 regionale energiselskaper:

Eidsiva Bredbånd har samarbeidsavtale med alle eierne, og har i dag avtale med 12 el-netteiere for bygging av bredbåndsinfrastruktur. Infrastrukturen benyttes til å bygge bredbånd på en effektiv måte.

Historie

2004

Eidsiva Bredbånd AS ble etablert på bakgrunn av at det kun er 25 % bredbåndsdekning i Hedmark og Oppland. Selskapet starter med leveranser til offentlige virksomheter. Hovedkontor, for det som har blitt Innlandets viktigste kompetansearbeidsplass, blir Lillehammer. Ni energiselskaper i Hedmark og Oppland står bak etableringen.

2005

Første leveranser til private kunder og en eventyrlig etterspørsel etter bredbånd i takt med at vi bygger dekning.

2006

Eidsiva Bredbånd kjøper og innfusjonerer Fjellnett. Bredbåndsalliansen (1/6 eid av Eidsiva Bredbånd) kjøper 50 % av Bane Tele (resterende 50 % i 2009).

2007

En betydelig utbyggingsplan for fiberutbygging med hensikt å møte private og profesjonelle kunders behov for fremtidige bredbåndsløsninger blir vedtatt. Bredbåndsalliansen kjøper Ventelo som fusjoneres med Bane Tele.

2008

Etablerer et nytt forretningssystem for å legge grunnlaget for en integrert og effektiv verdikjede. Eidsiva Bredbånds primærprodukt, bredbånd, blir utvidet med underholdningstilbudet til Get

2009

Eidsiva Bredbånd kjøper opp en rekke kabel-TV nett i privat- og fritidssegmentet. Inngår avtale om dekningsgaranti med flere kommuner.

2010

Trond Skjellerud tiltrår som ny leder. Omorganisering og restrukturering av Eidsiva Bredbånd med fokus på prosesser, innovasjon og bedriftskultur. Hensikten med endringene er å legge grunnlaget for langsiktig og lønnsom vekst

2011

Inngår «Samarbeidsavtalen» med 12 energiselskaper for å sikre en langsiktig utbygging av fiberbredbånd, og for å understøtte samfunnsutviklingen i Innlandet. Avtalen har en varighet til 2050. Bredbåndsalliansen selger Ventelo, noe som påfører Eidsiva Bredbånd 140 millioner i tap.

2012

Langsiktig, målrettet og kontinuerlig fokus fører til første år med positivt resultat før skatt. Sertifiseres som Miljøfyrtårn for å understøtte et helhetlig miljøengasjement.

2013

Oppnår 100 % bredbåndsdekning i Hedmark og Oppland, det primære målet for etableringen av Eidsiva Bredbånd. Innfører selvbetjeningsløsninger som gir økt kundetilfredshet.

2014

Organisasjonsutvikling er en sentral pilar i Eidsiva Bredbånds strategi og lå til grunn for en stor investering i innføring av aktivtetsbasert arbeidsplass. Fiberutbygging på Romerike blir påbegynt for å møte et større markedsområde. Eidsiva Bredbånd blir eget virksomhetsområde i Eidsiva Energi etter å ha levert gode resultater over flere år, finansielt, regionalt og industrielt.

2015

Lanserer Dugnadsfiber, som muliggjør fiberutbygging i spredtbygde strøk som ellers måtte ventet.
Blir kåret til bransjens beste kundeservice i KSIndeks.
Toner ned satsingen på xDSL for å prioritere fiberutbygging.

2016

Blir kåret til nummer 2 innen bredbånd på EPSIs kundetilfredshetsmåling.
Altibox begynner å selge fiber i Innlandet og øker konkurransen kraftig.

Lanserer ny Min side. Innfører ny systemplattform for prosesstyring.

2017

Leverer for første gang over 10 000 fiberaksesser på ett år.
Selger radiokundeporteføljen for å ha fullt fokus på fiber.
Inngår avtale med Telia og ICE/ Broadnet om å levere fiber til basestasjoner.
Outsourcer logistikkfunksjonene.

2018

Avtale inngått om å bli Altibox-partner fra 2019. Ved årets slutt har Eidsiva Bredbånd 45.039 fiberaksesser. Finansieringsramme for 75.000 fiberaksesser vedtatt i Eidsiva- konsernet.

2019

Over 30 000 tv-kunder migrert til Altibox TV. Passerte 60 000 fiberaksesser. Oppgraderte kjernenett til 100 Gbp mellom Innlandet og Oslo. Utviklet ny løsning for Altibox TV over coax-nett.

2020

68 000 fiberkunder. EBITDA: 46%. Kundetilfredshet EPSI: 67. Vedtar mål om 100 000 fiberaksesser ved utgangen av 2024.

 

 

Se også

Ledige stillinger

Lyst til å jobbe for Eidsiva Bredbånd?
Her finner du ledige stillinger.

Om oss

Vårt mål er at alle, uansett hvor du bor, skal ha tilgang til fibernett med de beste bredbåndstjenestene.

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon.