Om oss

Eidsiva bredbånd leverer bredbånd via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus. Ved hjelp av våre samarbeidspartnere kan vi også tilby bredbåndstilgang i resten av Norden. Tilleggstjenester som underholdning, telefoni og sikkerhet er også en del av vårt tilbud, og gjennom en distribusjonsavtale med Get leverer vi Norges beste TV-tilbud.

Fakta

Eidsiva bredbånd sin virksomhet er knyttet til leveranse av bredbåndstjenester i Hedmark, Oppland og Øvre Romerike. Sam arbeidet med 11 energiselskaper i regionen har gjort det mulig å etablere en sterk tilstedeværelse med eget fibernett i over 50 kommuner. Selskapet har en markedsandel på 35 % i markedet for fast bredbånd, og har et fibernett som er det tredje største i Norge.
 
Våre verdier er en ledetråd i vår virksomhet: Åpen, skikkelig og djerv.
 
I samfunnsmessig sammenheng ønsker vi å bidra ved å levere internettilgang til privatpersoner og bedrifter i Hedmark, Oppland og Øvre Romerike. Dette knytter mennesker, utvikling og næringsliv sammen, og bidrar til at virksomhet og bosetting fortsatt vil være mulig i denne flotte regionen. 
Ønsket om å bidra til å utvikle vår region har vært, og er, en viktig verdi og motivasjon for oss. Dette gjenspeiles også i noen grad i våre regnskapstall. Vi opererer i et marked som både er preget av store investeringer i oppbyggingsfasen, stor konkurranse og små marginer.
 
Regional utvikling og innovasjon har helt siden oppstarten i 2004 vært viktige bærebjelker i vår virksomhet. Drivkraften vår er et ønske om å være en positiv bidragsyter i vår region.
 
I Eidsiva bredbånd vet vi at en levende og god bedriftskultur er avgjørende for å oppnå konkurransekraft og lønnsomhet. Vi praktiserer kulturbevisst ledelse, og vår kultur er synlig i alt vi gjør, den gjennomsyrer våre handlinger og vårt handlingsrom. Eidsiva bredbånd arbeider strategisk mot å bli ledende på fiberleveranser, gjennom å drive innovativ forretningsutvikling, og kultur­, organisasjons­ og prosessutvikling.

Historie

Eidsiva bredbånd AS ble etableres på bakgrunn av at det kun er 25 % bredbåndsdekning i Hedmark og Oppland. Selskapet starter med leveranser til offentlige virksomheter. Hovedkontor, for det som har blitt Innlandets viktigste kompetansearbeidsplass, blir Lillehammer. Ni energiselskaper i Hedmark og Oppland står bak etableringen.

2004

2005

Første leveranser til private kunder og en eventyrlig etterspørsel etter bredbånd i takt med at vi bygger dekning.

Eidsiva bredbånd kjøper og innfusjonerer Fjellnett. Bredbåndsalliansen (1/6 eid av Eidsiva bredbånd) kjøper 50 % av Bane Tele (resterende 50 % i 2009).

2006

2007

En betydelig utbyggingsplan for fiberutbygging med hensikt å møte private og profesjonelle kunders behov for fremtidige bredbåndsløsninger blir vedtatt. Bredbåndsalliansen kjøper Ventelo som fusjoneres med Bane Tele

Etablerer et nytt forretningssystem for å legge grunnlaget for en integrert og effektiv verdikjede. Eidsiva bredbånds primærprodukt, bredbånd, blir utvidet med underholdningstilbudet til Get

2008

2009

Eidsiva bredbånd kjøper opp en rekke kabel-TV nett i privat- og fritidssegmentet. Inngår avtale om dekningsgaranti med flere kommuner.

Trond Skjellerud tiltrår som ny leder. Omorganisering og restrukturering av Eidsiva bredbånd med fokus på prosesser, innovasjon og bedriftskultur. Hensikten med endringene er å legge grunnlaget for langsiktig og lønnsom vekst

2010

2011

Inngår «Samarbeidsavtalen» med 12 energiselskaper for å sikre en langsiktig utbygging av fiberbredbånd, og for å understøtte samfunnsutviklingen i Innlandet. Avtalen har en varighet til 2050. Bredbåndsalliansen selger Ventelo, noe som påfører Eidsiva bredbånd 140 millioner i tap.

Langsiktig, målrettet og kontinuerlig fokus fører til første år med positivt resultat før skatt. Sertifiseres som Miljøfyrtårn for å understøtte et helhetlig miljøengasjement

2012

2013

Oppnår 100 % bredbåndsdekning i Hedmark og Oppland, det primære målet for etabliringen av Eidsiva bredbånd. Innfører selvbetjeningsløsninger som gir økt kundetilfredshet. Blir årets Get-partner.

Organisasjonsutvikling er en sentral pilar i Eidsiva bredbånds strategi og lå til grunn for en stor investering i innføring av aktivtetsbasert arbeidsplass. Fiberutbygging på Romerike blir påbegynt for å møte et større markedsområde. Eidsiva bredbånd blir eget virksomhetsområde i Eidsiva Energi etter å ha levert gode resultater over flere år, finansielt, regionalt og industrielt. Blir årets Get-partner for andre år på rad.

2014

2015

Kundene og markedet gir oss gode karakterer! Vi blir kåret til årets bredbåndleverandør av nettavisen Telecomrevy.no og KSIndeks kårer vår kundeservice som den beste i bransjen for året 2015. De første prosjektene basert på «Dugnadsfiber»-modellen settes i gang, til stor glede både for innbyggere og kommuner i regionen. Passerer 50 000 kunder.

I 2016 kom en ny type konkurranse til vår region. Konkurranse er bra, det bidrar til å skjerpe oss og sette oss høye mål. Konkurransen reflekterer imidlertid ikke bostrukturen i Innlandet, tvert imot er den konsentrert til områder der tilbudet av høyhastighetsbredbånd allerede er etablert. Dessverre er det slik at ressurs bruk for å konkurrere i samme grøft ikke gir fiber til flere. Derfor har Eidsiva tatt til orde for at både det offentlige og utbyggingsaktører i større grad bør tilrettelegge for at flest mulig tilbys fiber i Hedmark og Oppland gjennom gode støtteordninger og smartere samarbeid.  

2016

miljofyrtaarn