Dette har andre spurt om

Spørsmål og svar vedrørende migrering

Jeg finner ikke nettverket mitt lenger.

Enkelte kunder som har laget eget SSID/nettverksnavn og passord kan oppleve at de ikke lenger finner nettverket sitt etter at de har blitt flyttet over til det nye kundesystemet.

Da har SSID/nettverksnavn og passord blitt tilbakestilt til default i prosessen, og du finner disse på baksiden av din Inteno-router. Du finner også gjeldende nettverksnavn og passord på Min Side.
Årsaken til at de har blitt satt til default, vil normalt være fordi de ikke er i henhold til den nye WiFi-standarden som gjelder i det nye systemet. Ønsker du å endre igjen til noe eget, kan dette gjøres via Min Side.

(Enkelte kunder kan oppleve at SSID/nettverksnavn nå heter noe med Altibox. Gå da inn på Min Side for å korrigere til det du ønsker.)

Dette er ny standard:

Wifi passord
Minst 8 tegn, maksimalt 63.
Godkjente tegn: Alle tall 0-9, samt små og store bokstaver fra a-z. Eksempel: goDkj1T. Ikke godkjente tegn: Spesialtegn og mellomrom

Nettverksnavn/Wifi SSID
Minst 2 tegn, maksimalt 32.
Godkjente tegn: Alle tall 0-9, samt små og store bokstaver fra a-z og følgende spesialtegn: / @ . – Mellomrom kan brukes, men ikke først eller sist i navnet. Ikke godkjente tegn: Mellomrom først eller sist, samt alle andre spesialtegn enn de 4 godkjente.


Jeg har ikke fått faktura ennå. Hvorfor?

En av endringene som skjer når du er flyttet over i nytt kundesystem er at vi går over fra å forskuddsfakturere til å fakturere for inneværende måned. Dermed blir det litt lenger intervall enn normalt til første faktura du mottar etter at du har blitt flyttet til det nye kundesystemet.

Eks.: faktura for juni måned. 
I gammelt kundesystem ble denne sendt i mai.
I nytt kundesystem blir denne sendt i juni.

Dersom du flyttes til nytt kundesystem f.eks 1.juni, så har du allerede betalt for juni måned. Din neste faktura da vil ikke komme før i juli måned.

Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt med vår fakturaavdeling

Kanalrekkefølgen min har endret seg.

Dersom du hadde endret rekkefølgen på kanalene i listen og/eller skjult kanaler fra listen på dekoder, så vil dette dessverre bli tilbakestilt til standard etter flytting til nytt kundesystem. Ønsker du egen rekkefølge på kanalene må du derfor gjøre dette på nytt. Det skal kun være nødvendig å gjøre dette én gang (pr. dekoder).

Kan jeg fremdeles bruke min egen router?

Når du skal overføres til vårt nye kundesystem er det svært viktig at routeren du har fått fra oss er den som er koblet direkte til fiberkonverteren. Dette vil være en Inteno DG 301 eller en Inteno DG 400 Prime. Du kan, etter du er overført til nytt kundesystem, sette Inteno-routeren i bridge via Min Side og koble videre til egen router fra Intenoen.

NB!
Etter du har bridget Intenoen via Min Side, er det LAN4 på Intenoen som er internett-LAN.

Jeg har fått tilsendt ny router. Når må jeg bytte, og hvorfor?

Enkelte av våre routere vil ikke fungere i det nye kundesystemet, og må derfor byttes. Byttes ikke routeren, vil ikke nettet ditt lenger fungere etter at kundeforholdet ditt er flyttet til det nye systemet.

Vi anbefaler derfor at du bytter til den nye routeren vi har sendt deg med én gang, eller senest innen 14 dager etter mottak av routeren, så vet både du og vi at alt er i orden til ditt kundeforhold flyttes til nytt system.

For ordens skyld, den nye routeren vi har sendt deg er en Inteno DG301.

Jeg har fått mail om ny standard for WiFi-navn og passord

Det stemmer. Ved overgang til nytt kundesystem blir det samtidig ny standard for WiFi-navn/SSID og passord. Det er viktig at du sjekker at dine nåværende innstillinger er i henhold til den nye standarden. Dette kan du sjekke på Min Side:

  • Trykk på bredbåndsproduktet ditt, f.eks Bredbånd Fiber 100.
  • Under Endre og bestille finner du Trådløst nettverk. Trykk på denne.
  • Har du ikke endret WiFi-navn og passord, vil du få opp en tekst som sier at "dette utstyret ser ut til å være satt opp med fabrikkinnstillinger. Du trenger da ikke foreta deg noe.
  • Har du endret WiFi-navn/SSID og passord, vil dine gjeldende innstillinger ligge her. Disse trenger kun å endres dersom de ikke er i henhold til ny standard.

Dette er ny standard:

Wifi passord
Minst 8 tegn, maksimalt 63.
Godkjente tegn: Alle tall 0-9, samt små og store bokstaver fra a-z. Eksempel: goDkj1T. Ikke godkjente tegn: Spesialtegn og mellomrom

Nettverksnavn/Wifi SSID
Minst 2 tegn, maksimalt 32.
Godkjente tegn: Alle tall 0-9, samt små og store bokstaver fra a-z og følgende spesialtegn: / @ . – Mellomrom kan brukes, men ikke først eller sist i navnet. Ikke godkjente tegn: Mellomrom først eller sist, samt alle andre spesialtegn enn de 4 godkjente.

NB! Er ikke innstillingene iht. ny standard da du flyttes over til nytt kundesystem, vil routeren automatisk resette innstillingene til fabrikkinnstillinger. Du finner da default WiFi-navn/SSID og passord på baksiden av din Inteno-router.

Trenger du mer informasjon eller hjelp til å endre passord, ta kontakt med vårt kundesenter.

Jeg får ikke tilgang til Altibox-appen min.

Hvis du ser TV via Altibox-appen må du logge inn på Min side og sette nytt passord for å aktivere appen igjen.

Hva skjer med mitt innhold på Altibox-dekoderen?

Planlagte opptak vil bli borte og må derfor legges inn på nytt.
Normalt skal lagrede opptak og betalt innhold være uberørt.

Skulle dine lagrede opptak og betalt innhold også se ut til å være borte, vil det normalt komme tilbake etter en 10 sekunders strømstans. Slå TV-dekoderen av og på med knappen på baksiden, eller napp ut strømkontakten.

Må jeg velge kanaler på nytt?

Dine kanalvalg skal være uberørte. Unntaket er TV2 Sumo som man må velge inn på nytt for nye 30 dager dersom man ønsker det.

Mitt innhold på Altibox-dekoderen er borte!

Planlagte opptak vil bli borte og må derfor legges inn på nytt.

Hvis ditt øvrige innhold på TV-dekoderen (lagrede opptak og betalt innhold) også ser ut til å være forsvunnet, vil det normalt komme tilbake etter en 10 sekunders strømstans. Slå TV-dekoderen av og på med knappen på baksiden, eller napp ut strømkontakten.

Er ikke innholdet ditt tilbake da, gjør en reinstallasjon av TV-dekoderen. Dette gjør du ved å trykke på Altibox-knappen på fjernkontrollen, bla deg bortover til Innstillinger og trykke OK. Trykk OK en gang til, bla deg så nedover til Gjenopprett fabrikkinnstillingene og trykk OK. Velg gjenopprett, og trykk OK. Prosessen setter da i gang.

Jeg hadde valgt inn TV2 Sumo, men denne er borte?

Ved overgangen til nytt kundesystem fikk du en mail fra TV2 om at ditt abonnement på TV2 Sumo ble stoppet.
Du har fremdeles hatt TV2 Sumo ut opprinnelig avtaleperiode (30 dager fra du valgte den inn). Normalt fornyes denne automatisk om man ikke stopper abonnementet før ny periode starter, men i dette enkelt-tilfellet blir ikke avtaleperioden automatisk fornyet. Ønsker du å fortsette med TV2 Sumo må du derfor først fjerne den i kanalvelgeren for å frigjøre de 50 poengene, for så å velge den inn på nytt. Du starter da en ny 30 dagers periode.
Kanalvelgeren finner du på Min Side.

Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med vårt kundesenter så skal vi hjelpe deg. 

Jeg får ikke logget meg inn på selve routeren for å gjøre endringer.

Det stemmer. Etter omlegging til nytt kundesystem vil det ikke lenger være mulig for kunder å logge seg direkte inn på routeren for å gjøre endringer.

Endringer man ønsker å gjøre, som å endre SSID og nettverkspassord, legge inn port forwarding m.m. vil fra nå av være tilgjengelig fra Min Side.

Hvilken LAN-port skal brukes til egen router når Inteno er satt i bridge?

Inteno settes i bridge via Min Side. Etter dette er gjort skal din egen router kobles til LAN4 på Inteno.

Mine nettverk var splittet. Må dette gjøres på nytt?

Det skal ikke være nødvendig å splitte nettverkene på nytt. Opplever du allikevel at nettverkene ikke lenger er splittet, ta kontakt med vårt kundesenter så hjelper vi deg med dette.

Når jeg går til Min Side kommer jeg til en side med et troll på. Er siden trygg?

Den er helt trygg. I forbindelse med at vi er i gang med å overføre kunder til nytt kundesystem, vil også Min Side bli litt annerledes etter overføring. "Trollsiden" er en slags mellomstasjon som sender deg til riktig Min Side utfra om du er i gammelt eller nytt kundesystem.

Dersom du er overført til nytt kundesystem vil du, etter at du har lagt inn din e-postadresse, få opp en melding som sier "Gratulerer! For å komme i gang må du sette nytt passord." Det er viktig at du setter nytt passord, blant annet for at Altibox app skal fungere. Passordet må inneholde minst én stor bokstav og ett tall.

Hvor finner jeg min nye Fast-IP?

Din nye Fast-IP vil du kunne se på Min Side, fra dagen etter at den ble lagt inn. Der finner du den som et eget produkt, og kan trykke på en knapp merket "Se min Fast-IP".

Hvor finner jeg mitt nye kundenummer?

Ditt nye kundenummer kan du finne flere steder. Det står øverst i mail du fikk av oss om at du vil bli overført til nytt kundesystem. Det står også på fakturaen din, og på Min Side. Har du problemer med å finne ditt nye kundenummer, ta kontakt med vårt kundesenter.

Hjelp! Fakturaen min ser helt annerledes ut?

Det er helt riktig; våre fakturaer har fått nytt utseende. Sluttsummen blir den samme, men oppsettet ser annerledes ut. Vi forstår at det kan oppstå mange spørsmål knyttet til dette. Derfor har vi laget en egen side med informasjon og svar på de vanligste spørsmålene her.

 

Jeg har gjort endringer på abonnementet, men ser ingen endring på Min Side.

Systemet kjører oppdatering mot Min Side over natten. Alle endringer som gjøres på ditt abonnement vil derfor bli synlig på Min Side først dagen etter de ble gjort. Ser du fremdeles ikke endringen neste dag, ta kontakt med vårt kundesenter.

Jeg har abonnement på flere adresser, men har kun fått melding for én av adressene.

Vi flytter én og én adresse over til nytt kundesystem. Disse kan bli flyttet på forskjellige dager, uavhengig av om de står på samme kundenummer eller ikke. Du vil derfor få én varsling pr. adresse som du har abonnement på. Dette får vi ikke endret på.

Varsling kan kun sendes til eier av abonnementet. Dersom du leier ut på noen av adressene du står som eier på, er det viktig at varsling du mottar videresendes til leieboer.