Teknisk informasjon

Her finner du teknisk informasjon for oppsett av e-post og NTP-server.

E-post konfigurasjon

Innkommende IMAP
Server: imap.bbnett.no
Port: 143

Innkommende POP3
Server: pop.bbnett.no
Port: 110

Utgående SMTP
Server: smtp.bbnett.no
Port: 25

Utgående autentisert SMTP
Server: authsmtp.bbnett.no
Port: 587

DNS 1: 82.147.40.2
DNS 2: 82.147.40.34

NTP-servere:

time.windows.com
ntp.uio.no
time-nw.nist.gov
time.nist.gov
time.apple.com
ntp1.uninett.no