Teknisk informasjon

E-post konfigurasjon

Beskrivelse

Server

Port

Innkommende IMAP

imap.bbnett.no

143

Innkommende POP3

pop.bbnett.no

110

Utgående SMTP

smtp.bbnett.no

25

Utgående autentisert SMTP

authsmtp.bbnett.no

587

DNS 1: 82.147.40.2
DNS 2: 82.147.40.34

NTP-servere:

time.windows.com
ntp.uio.no
time-nw.nist.gov
time.nist.gov
time.apple.com
ntp1.uninett.no