Gravemelding og kabelpåvisning

Om du skal grave, må du først få påvist hvor det ligger strøm- og nettkabler på eiendommen. Dette er viktig for å unngå at viktig infrastruktur faller ut, og i verste fall fare for liv og helse.

For informasjon kabelpåvisning og gravemelding for strømkabler, gå til Eidsiva Nett sine sider.

I Eidsiva sitt konsesjonsområde* er det Geomatikk som har ansvar for gravemeldingstjeneste og kabelpåvisning for bredbåndstrukturen vi benytter. Her kan du bestille påvisning av kabler eller kart til prosjektering. Du finner Geomatikks tjenester og kontaktinfo her: https://geomatikk.no/tjenester/gravemelding-og-kabelpavisning/

*Eidsiva har konsesjon til å overføre strøm i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog.

 

miljofyrtaarn