Gravemelding og kabelpåvisning

I Eidsiva sitt konsesjonsområde* er det Eidsiva nett som har ansvar for gravemeldingstjeneste og kabelpåvisning for bredbåndsinfrastrukturen vi benytter, fiber og HFC.

For mer informasjon angående kabelpåvisning/gravemelding, gå til denne siden:
https://www.eidsivanett.no/Nett/Kundeservice/Tjenester/Kabelpavisning/

*Eidsiva har konsesjon til å overføre strøm i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog.

 

 

miljofyrtaarn