Melde flytting

Her kan du melde inn flytting, om du flytter til en ny adresse. Husk å fyll ut alle felter. Behandling på flyttesaker kan ta 3-4 uker. Leveringstid av signaler til din nye adresse er avhengig av om vi har kabler inn til boligen allerede, eller om det bygges ut infrastruktur for bredbånd i ditt område. Merk at om det må kobles opp og installeres utstyr i din nye bolig tilkommer det en etableringspris.

Om du flytter til en adresse utenfor vårt dekningsområde kan vi dessverre ikke levere til deg på ny adresse.

Vi tar kontakt med deg vedrørende tilbud og avklaring på hva du ønsker av tjenester på ny adresse.

Gebyr kan påløpe. Se prisinfo her

Informasjon om ny adresse fylles ut her. Fyll ut alle felter.