Meld inn privat

Har du som privatperson behov for å flytte eller få informasjon om Eidsivas rør, kabler, skap eller andre nettelementer kan du kontakte oss her.

Jobber på pc

Innmeldingsskjema

For å behandle din sak så raskt som mulig, trenger vi at det lastes opp kart, tegninger eller bilder av hva du ønsker utført.

Kontaktinformasjon

Tilleggsinfo

Gjelder det egen kabelinstallasjon

Med egen kabelinstallasjon menes arbeid på egen kabel på egen eiendom, flytting av veggboks, omkobling fra luft til jord etc. dette er normalt sett arbeid som bekostes av deg som kunde.

Annet Anleggsted en angitt over?

Anleggsted/Skadested
Fylles ut hvis henvendelsen gjelder et annen sted.

Samtykke

Eidsiva Bredbånd forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Samtykkeerklæring

Hovedmeny

Gå tilbake til hovedmenyen for innmelding av saker

Meld inn sak bedrift

Meld inn sak for bedrift / offentlig