Klagemuligheter

Er du ikke fornøyd med oss? Her finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du vil klage på produkter eller tjenester fra oss.

Slik går du frem

Det første du må gjøre dersom du trenger hjelp med dine produkter og tjenester, er å kontakte vår kundeservice, som hjelper deg så raskt som mulig.

Om problemet ikke lar seg løse kan du sende en klage på produktet eller tjenesten. Klagen sendes til privat@eidsiva.net og merkes “Klage” i emnefeltet. Vi svarer så raskt vi kan.

Dette er saksgangen når vi mottar en klage fra deg:

  • Vi går igjennom alle hendelser og fakta i saken.
  • Vi sjekker at vi har forholdt oss til alle forskrifter og regler slik vi skal.
  • Vi svarer deg innen 5 dager.

Fortsatt ikke fornøyd?

Du kan klage på Eidsiva Bredbånds vedtak direkte til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som hurtig behandler tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Vi gir oss ikke før du er fornøyd!