Gaming-dager i Gausdal

– en møteplass for spillinteressert ungdom.
Av Kim Sivertsen

4. og 5. oktober var det Gaming-dager i regi av Gausdal frivillighetssentral i samarbeid med ungdomsklubben i bygda, med stjernebesøk fra Even Holand, som spiller på Team Midgard.

«Gaming på LAN er veldig sosialt og inkluderende på tvers av klassetrinn og ferdigheter,» sier Øyvind Selnes, ungdomskonsulent i Gausdal kommune.

«Det er vel knapt ungdommer i dag som ikke spiller ett eller annet. På Gaming-dagene kan man spille på absolutt alt – mobil, konsoll, PC – det er å spille sammen som er det viktigste, og det sosiale.»

Det har vært holdt LAN i Gausdal i mange år, og Selnes er særlig fornøyd med det årlige Downlink LAN-et, som Gausdalsungdommen selv arrangerer. Når kommunen nå arrangerer LAN i høstferien, er det som et supplement til Downlink, som har funnet sin plass i vinterferiene.

Fysisk aktivitet

Når folk samles til spilling i dagevis, er det viktig med bevegelse innimellom slagene. Derfor er LAN-et i Gausdal, i tråd med utviklingen på spillinjer og profesjonell spilling, nøye med å legge til rette for fysisk aktivitet. Ungdom i aktivitet i gymsalen

«Vi har satt av halve Gausdal Arena til spilling, og halve til fysisk aktivitet,» forklarer Selnes. Gausdal Freeski arrangerer trampolineaktiviteter, og det er plass til stikkball og basket ved siden av bordene med surrende PC-er. Og nettopp fysisk aktivitet er en av tingene som kjennetegner profftilværelsen, forteller stjernebesøket Even Holand, som er proffspiller på Team Midgard:

«Man må ha fysisk trening for å holde fokus oppe om man vil bli god i dette her,» sier Even. «Som proffspiller får du en treningsplan og en kostholdsplan du må følge.»

At man kan være på et gamer-lag uten å bo på samme sted gjør at det kreves selvdisiplin å overholde trenings- og kostholdsregimet, men Even er klar på at det må være slik:

«Det kan være vanskelig iblant, men vil du bli best, så må du det.»

Fra spilling på loftet til proffkarriere

Even Holand var en av mange ungdommer som satt time etter time og spilte. Han skjønte tidlig at han ville bli en av de beste, og la ned innsatsen som kreves for å nå det målet. Det var ikke alltid like lett å svelge for faren Jack, som var kritisk til både tidsbruken og lidende skoleprestasjoner. Men da far fikk se hva spillingen egentlig handlet om, snudde han tvert, og i dag er han generalsekretær i Norges E-sportforbund.

«Det har tatt mange år å se det, men spillerne er en ressurs som samfunnet har behov for. 1,8 millioner ungdommer driver med dataspill, 96% av guttene og 76% av jentene. Det er en hel generasjon, det. Vi snakker ikke lenger om gamere, men om ungdommene våre,» sier Jack Holand.

Da han forstod hva spillingen ga Even, og at han var i ferd med å hevde seg i en stor, internasjonal idrett, tok han med seg organisasjonserfaringen fra fotballen, og stilte opp.

«Dugnadsånden og felleskapet i lokalsamfunnet - har du en gutt eller jente som spiller fotball, står du og selger kaker. Det forventes ikke av gamerforeldre. Nå får vi e-sportklubber og de trenger den samme innsatsen. Vi som forbund har en stor jobb å gjøre. Jeg kommer fra fotballen og fysisk trening var det eneste som gjaldt. Jeg trodde jeg gjorde gode ting når jeg ville at Even skulle spille mindre, men jeg forstod ingenting,» sier Jack.

Viktig med LAN

Et LAN-party er en viktig møteplass.

«De siste 20 årene har møteplassene barn og unges møteplasser minket med 26% - flere og flere sitter hjemme. LAN-party blir et kjempeansvar, og viktig for barna våre. De synes det er artig å møtes på nettet, og det er fint med en annen arena å møtes på,» sier Jack.

Even gir tips til ungdommen Even Holand gir tips til ungdommen under høstens LAN-Party i Gausdal.

Ikke minst er LAN en arena hvor ungdommen kan få gode råd av de som har kommet lengre i utviklingen som utøver. Even forteller:

«Vi reiser jo en del rundt på slike LAN-parties, og det er alltid trivelig å møte yngre spillere. Jeg har lagt ned ekstremt mye tid i dette, så det er fint å kunne være til hjelp og guide folk i riktig retning». Han håper å bli spiller på et internasjonalt lag når han er ferdig med videregående skole i Mo i Rana. Og Evens råd til de som vil bli skikkelig gode til å spille online?

«Hardt arbeid slår alltid talent.»

Fiber som gjelder

Til spilling er det viktig med stabile internettlinjer med rask ping. Ping er reaksjonstiden fra du gjør noe i spillet, til handlingen har vært innom spillserveren og kommet tilbake til deg. Det er spesielt viktig til spilling, der spillerne samhandler simultant over nett. Even er klar på at det er fiberlinjer som gjelder:

«Det er ingenting annet enn fiber som gjelder til e-sport. Det er bare fiber som kan sørge for at vi får den pingen vi trenger,» avslutter Even Holand.

E-sport

E-sport

E-sport er i kraftig vekst og har stor betydning for barn og unge på vei inn i voksenlivet. Eidsiva Bredbånd ser behovet for å være med på å bidra inn i jobben som gjøres med å utvikle rammer og organisering for aktiviteten.

Les mer om E-sport her

Aktuelt