Sjekk om du kan få fiber til din adresse

Skriv inn din adresse og klikk søk, så sjekker vi for deg. Finner du ikke din adresse kan det være fordi området fortsatt er helt nytt og ikke meldt inn i kartverket.

Merk: Søkefeltet er ikke fritekstsøk, adresser dukker opp etter hvert som man taster inn.

Henter informasjon...

{{feedbackMessage.title}}

{{getFeedbackMessage('#fbm_1')}}

{{feedbackMessage.buttonText}}
Fiber logo

Bestilling Planlegging Utbygging Oppkobling Fiber ikke tilgjengelig

I denne fasen får du og naboene dine tilbud fra oss om fiberbredbånd. Vi kontakter alle vi kan bygge til i det området vi planlegger å bygge ut. Antall bestillinger avgjør om det blir utbygging. Jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge fiber til ditt hjem.

I noen tilfeller utgår fasen forhåndssalg - for eksempel i områder der vi oppgraderer og moderniserer bredbåndsteknologien for eksisterende kunder.

I denne fasen planlegger vi når det kan bli fiberutbygging. Du får e-post og SMS fra oss når vi vet når og om utbyggingen kan skje. Du kan også følge status for fiberutbygging der du bor på våre nettsider.

Det tar tid å bygge infrastruktur, så god planlegging er en viktig del av jobben. Vi tar ansvar for miljø og sikkerhet, samtidig som vi bygger et fremtidsrettet og driftssikkert fibernett.

I denne fasen graver vi fiberkabelen frem til din eiendom. Du må selv grave grøfta for fiberrøret fra vår grøft og inntil husveggen, eller la vår grave-entreprenør gjøre det for deg. Se her for informasjon om å grave selv.

Avhengig av hvor det er kabler fra før vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom strøm- eller telefonstolper i luft.

Har du internett via COAX fra før?
Vi har et spesielt prosjekt som pågår nå, hvor vi bytter ut gammel teknologi (coax) og installerer nytt, moderne fiberbredbånd. I denne ombyggings situasjonen graver vi grøfta inn til huset uten kostnad.

I denne fasen får du hjemmesentral installert i boligen din. En montør kontakter deg for å avtale tidspunkt for installasjon.

Hvor skal hjemmesentralen plasseres?
Hjemmesentralens plassering vil påvirke din brukeropplevelse, derfor er det viktig at den plasseres optimalt. Før montøren kommer hjem til deg kan du tenke gjennom hvor i huset du skal ha hjemmesentralen plassert.
Les mer om plassering av hjemmesentral og optimalisering av Wifi her.

Når kan fiberen tas i bruk?
Ventetiden på fiber varierer. Det avhenger av våre samarbeidspartnere og deres arbeidsprosesser – hvor de for tiden befinner seg i geografien og hva som kreves av fysisk arbeid for å få fiberen fram til din adresse. Du får montør på besøk for installasjon av fiberutstyr, og når montøren er ferdig med installasjon både ute og inne i boligen, kan du ta i bruk det nye fiberbredbåndet.

Statusmelding

{{message.subject}}

{{message.statusMessage}}