Status Redalen Kollshaugen

Område: Gjøvik regionen
Utbyggingsfelt: Redalen Kollshaugen
Sist oppdatert: 06.12.2021

Forventen oppkoblingsdato

De fleste kundene vil kunne kobles opp innen 01.02.2022.

Unntakene er:
Kollshaugen: Kunder som ikke får fiber på husveggen via luft, kan vi få problemer med pga is/tele i bakkerør. Disse vil kobles opp fortløpende utover våren når telen går. (Q2/22).

Dalsjordet: Kunder her vil være avhengig av Gjøvik kommune og graving ifm vann og avløp i samme område. De berørte har fått egne brev om dette. Disse kundene kan forvente oppkobling Q3/22.

Hva er nytt?

Gravearbeidet er ferdigstilt, og vi holder på med utbedring av master for noe framføring av fiber i luft.
Installasjoner av hjemmesentraler ute hos den enkelte kunde er godt i gang. Her er det viktig at du svarer på henvendelser fra vår entreprenør som vi avtale tid hos deg.

Tilleggsinfo

Det vil gjenstå noe oppussing av trasèer til våren. Grunnen til dette er at resultatet vil bli mye bedre når det ikke lenger er tele i bakken, og vi kan se at resultatet blir bra. Kunden må være tilgjengelig for montasje.

Status på områder

Redalen Kollshaugen

Område: Gjøvik-regionen
Sist oppdatert: 06.12.2021

Se status Redalen her.

Åslendet

Område: Gjøvik-regionen
Sist oppdatert: 09.12.2021

Se status Åslendet her.