Om graving

Hvor skal peiletråden ligge?

Peiletråden skal legges ned i grøfta sammen med fiberrøret - utenfor - ikke inni røret.

Hva gjør jeg når kabelnett ikke er utlevert?

Det er ikke absolutt nødvendig å bruke kabelnett i grøfta. Du graver grøfta og legger fiberrør og peiletråd nedi, og legger tilbake jorda uten å bruke kabelnett.

Hvordan vet jeg om jeg skal grave selv?

Dette er en avtale som blir gjort sammen med vår selger i forkant av bestillingen av fiberbredbånd. Du ser det også i bestillingsbekreftelsen du har fått fra oss. Du får etterhvert en SMS fra oss når det er klart for å starte arbeidet med å grave - du får da en 14 dagers frist for å ferdigstille grøfta di. Det kan bli forandringer underveis, men da vil du få informasjon fra vår entreprenør i området.

Hvor skal jeg grave?

I hovedsak blir det korteste veg mellom der entreprenør legger igjen materiell på tomtegrensen din og inn til husvegg. Det blir merket med skilt ved tomtegrense og skilt på veggen der fiberboksen kommer - og du graver korteste veg.

Når er det klart for meg å starte gravearbeidet?

Du kan starte gravearbeidet når entreprenøren har gravd inn til din tomtegrense og lagt igjen materiellet som du skal bruke i ditt arbeid, eller etter avtale med entreprenøren. Vi sender deg etterhvert en SMS med 14 dagers frist for å ferdigstille grave arbeidet.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å holde tidsfristen for å grave selv?

Dersom snø, frost, kulde og eventuelt andre årsaker stopper deg fra å ferdigstille «grav selv» arbeidet, venter du til forholdene ligger til rette. Avtal dette med vår entreprenør i nabolaget. Nummer finner du på skilt eller i brevet du fikk før gravearbeidet startet.

Jeg ønsker å grave en annen trasé enn det som er planlagt, hva gjør jeg?

Snakk med entreprenøren i ditt område for avtale. Medfører dette betydelig ekstrakostnad faktureres du for dette.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke ønsker å grave selv allikevel?

Hvis du ikke ønsker å grave selv står du fritt til å velge aktør, men vi kan anbefale Håndgraving AS. De håndgraver for kr. 200-250 pr. meter - avhengig av grunnforhold. Ta kontakt på mobil 47732451. for avtale. Du får faktura direkte fra dem.

Hva skjer med resterende arbeid mellom mitt gravearbeid og boksen på veggen?

Montør kommer og legger fiberen fra tomtegrensa og inn på boksen på veggen. Når montøren er ferdig med sitt arbeid, kan det være at du må fylle igjen med masse den siste biten inntil veggen.

Hva skjer videre, når jeg er ferdig med mitt arbeid?

En montør kommer og installerer fiberen fra tomtegrense og inn i boksen på veggen. Hvis du ikke allerede har hatt montør for installasjon av utstyr inne hos deg, vil du få henvendelse fra montør, og dere avtaler tid det passer å få utført dette. Er utstyret allerede på plass inne hos deg sender vi en SMS når fiberen er ferdig bygget i hele nabolaget og det er klart for å aktivere det nye fiberbredbåndet.

Hvor finner jeg telefonnummeret til entreprenøren i mitt område?

Telefonnummeret til entreprenøren i området ditt finner du på informasjonsbrevet entreprenøren sender deg før gravearbeidet starter. Eventuelt kan du finne dette på oppslag entreprenøren setter opp etter hvert under byggeprosessen.

Hva er kabelnett?

Det er et nett som varierer i form og farge. Det legges litt høyere en fiberrøret i grøfta slik at det graves i kabelnettet, i stedet for å ødelegge fiberrøre,t hvis det skal graves på eiendommen ved senere anledning.

Må jeg grave så dypt som 30 cm?

Vi anbefaler 30 cm for at fiberen skal ligge så trygt som mulig. Den må ikke å ligge så dypt, men vi minner om at hvis det skulle skje noe med fiberen og den blir ødelagt er det du som grunneier som har ansvaret på din eiendom.

Hva skjer hvis jeg ikke får gravd på grunn av frost i bakken?

Da må vi vente med installasjon til værforholdene ligger til rette for å fullføre grave jobben.

Jeg har fått sms om å grave selv, men skal ikke grave selv.

Da er det sannsynligvis feil i vårt system. Har du avtale om at fiberen skal komme i luft eller at vår utbygger skal grave grøfta inn til huset, ser du bort fra SMS om det å grave selv.

Hva hvis kabelnettet ikke er delt ut?

Det er ikke helt nødvendig å ha kabelnett med i grøfta. Du kan bare fullføre graveatbeidet ditt uten å legge med nettet. Men fiberrøret og peilesnora må du ha nedi.

Hva gjør jeg når jeg har gravd grøfta mi?

Du sender SMS med kodeord GRAVD til telefon 03370 dermed vet vi at du har utført jobben. Vi anbefaler at du sender SMSen fra mobilnummeret vi har registrert på deg i våre systemer.