Dugnadsfiber

Har du et engasjement for fiber til grenda? Synes du at tidshorisonten for en ordinær fremføring av fiber til grenda ser svært uoverkommelig ut?

Utbygging av fiber til grenda etter dugnadsfibermodellen til Eidsiva Bredbånd kan være en løsning. Dugnadsfiber er en alternativ måte å bygge fiber på. Utbygging kan skje på to måter: Et to parts spleiselag mellom Eidsiva Bredbånd og grendelaget eller et tre parts spleiselag der den aktuelle kommune også er involvert. Denne spleiselagsmodellen beskrives nærmere i «håndbok for oppstart av et dugnadsfiberprosjekt» og gir blant annet svar på:

 • Hva er Dugnadsfiber?
 • Hvordan starte et dugnadsfiberprosjekt?
 • Hvordan skal vi gjennomføre utbyggingen?
 • Hvilke sentrale roller er helt nødvendige?
 • Hvordan ser økonomien ut ved en slik utbygging?
 • Hvem gjør hva?

Initiativ til et Dugnadsfiberprosjekt har sitt utspring fra en lokal ildsjel, et lokalt grendelag eller en aktiv kommune. Eidsiva Bredbånd vil ved en slik interesse stille kompetanse til rådighet og bidra med vår kunnskap. De viktigste forutsetningene for gjennomføringen av et Dugnadsfiberprosjekt er et stort lokalt engasjement og dugnadsvilje, en aktiv kommune og et økonomisk spleiselag.

Er du en ildsjel?
En ildsjel sjekker interessen i eget nabolag og er drivkraften for gjennomføringen. Du har lokalkunnskap og står for gjennomføring og koordinering av møter i grendelaget. Det øker sjansene for at vi bygger ut fiber der du bor!

En ildsjels oppgave er:

 • Å være drivkraften for gjennomføringen fra A-Å
 • Definere område for utbygging
 • Ha lokal kunnskap i planlegging av fibertraseer
 • Koordinere med grunneiere
 • Koordinere skogrydding
 • Innkalle og gjennomføre møter
 • Oppnå salgsmål

Registrer deg her

Er du en typisk ildsjel?  1) Last ned og les håndboken 2) les veiledning for registrering på norgeskart.no og 3) registrer deg under!

Eidsiva Bredbånd forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Samtykkeerklæring