Fiberutbygging

Vårt mål er at alle, uansett hvor de bor, skal ha tilgang til fibernett med de beste bredbåndstjenestene.  For å få til dette samarbeider vi med energiselskaper, kommuner og fylkeskommuner. Dette er samfunnsoppdraget vårt, og vi er stolte av å gjøre denne jobben!

Graver ned fiber

Her kan du lese om  hvordan vi bygger fibernett og hvilke faser som må gjennomføres fra bestilling til fiberen er klart til bruk i ditt hjem.

For deg som venter på fiber, har vi samlet nyttig informasjon her.

Fase 1 - Forhåndssalg

I denne fasen får du og naboene dine tilbud fra oss om fiberbredbånd. Vi kontakter alle vi kan bygge til i det området vi planlegger å bygge ut. Antall bestillinger avgjør om det blir utbygging. Jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge fiber til ditt hjem.

I noen tilfeller utgår fasen forhåndssalg - for eksempel i områder der vi oppgraderer og moderniserer bredbåndsteknologien for eksisterende kunder.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss via vår Kundeservicesider.

Ønsker du fiber fra Eidsiva Bredbånd til ditt borettslag, kan du melde interesse for å få fiber til ditt nabolag her.

Fase 2 - Planlegging

Fase 2 - Planlegging

I denne fasen planlegger vi når det kan bli fiberutbygging. Du får e-post og SMS fra oss når vi vet når og om utbyggingen kan skje. Du kan også følge status for fiberutbygging der du bor på våre nettsider.

Det tar tid å bygge infrastruktur, så god planlegging er en viktig del av jobben. Vi tar ansvar for miljø og sikkerhet, samtidig som vi bygger et fremtidsrettet og driftssikkert fibernett.

Fase 3 - Utbygging

Fase 3 - Utbygging

I denne fasen graver vi fiberkabelen frem til din eiendom. Du må selv grave grøfta for fiberrøret fra vår grøft og inntil husveggen, eller la vår grave-entreprenør gjøre det for deg.
Se her for informasjon om å grave selv.

Avhengig av hvor det er kabler fra før vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom strøm- eller telefonstolper i luft.

 

Fase 4 - Installasjon

Fase 4 - Installasjon


I denne fasen får du hjemmesentral installert i boligen din. En montør kontakter deg for å avtale tidspunkt for installasjon.

Hvor skal hjemmesentralen plasseres?
Hjemmesentralens plassering vil påvirke din brukeropplevelse, derfor er det viktig at den plasseres optimalt. Før montøren kommer hjem til deg kan du tenke gjennom hvor i huset du skal ha hjemmesentralen plassert.

Les mer om plassering av hjemmesentral her.

Jeg venter på fiber

På denne siden har vi samlet litt nyttig informasjon til deg som venter på fiberen.

Grav selv

Her er nyttig informasjon for deg som skal grave selv.

Fiber til bedrift

Fiber til bedrift

Ønsker du fiber til din bedrift? Eidsiva Bredbånd er best på dekning i Hedmark og Oppland, og kan tilby skreddersydde løsninger og alternativer for din bedrift. Vi disponerer over 7.000 kilometer fibernett og har redundante føringsveier og ringstruktur i vårt kjernenett sikrer våre kunder høy oppetid.

Gå til våre bedriftssider