Priser og gebyrer - privat

For å se priser på våre produkter, se priser her:

   
Gebyr  
Gebyr for gjenåpning av stengt abonnement kr 500,-
   
Oppsigelse i avtaleperiode  
Oppsigelse i avtaleperioden DSL kr 1.490,-
Oppsigelse i avtaleperioden Fiber - se avtalevilkår for fiberbredbånd Variabel
Oppsigelse i avtaleperioden COAX kr 2.990,-
Avbestillingsgebyr etter bekreftet utbygging kr 9.000,-
Avbestillingsgebyr før bekreftet utbygging kr 4.500,-
   
Erstatning TV-dekodere ved skade / tap  
Dekoder - erstatning ved skade/tap kr 1.499,-
Hjemmesentral, modem, trådløs ruter - erstatning ved skade/tap kr 990,-
Ny fjernkontroll til TV-dekoder kr 150,-
   
Administrasjonsgebyr  
Administrasjonsgebyr - ved papirfaktura kr 49,-
Frakt - Utsendelse av utstyr kr 149,-