Priser og gebyrer - privat

For å se priser på våre produkter, se priser her:

Gebyrer

   
Utstyr  
Trådløst multimodem, ny kunde kr 990,-
Trådløs ruter kr 990,-
Modem kabel-TV kr 790,-
Frakt – utsendelse av utstyr kr 149,-
   
Gebyr  
Stenge/gjenåpningsgebyr kr 499,-
   
Oppsigelse i avtaleperiode  
Digital-TV kr 1.000,-
Oppsigelse i avtaleperioden DSL kr 1.490,-
Oppsigelse i avtaleperioden Fiber/Coax kr 2.990,-
Bruddgebyr før installering Fiber (etter angrefristens utløp og frem til tjenesten blir levert) kr 9.000-
   
Veggkontakt / oppkoblingshjelp / Fiber / Coax  
Oppkoblingshjelp bredbånd kr 990,-
Oppkoblingshjelp TV kr 990,-
Oppkoblingshjelp bredbånd og TV kr 1.290,-
Hvis du trenger flere tv-punkter etter at fiberen er installert kan du kontakte en lokal elektriker dersom du trenger hjelp.  
   
Erstatning TV-dekodere ved skade / tap  
Dekoder - erstatning ved skade/tap kr 1.499,-
   
Fast IP-adresse  
Fast IP-adresse (pr. mnd) kr 25,-
Etablering fast IP-adresse kr 200,-
   
Administrasjonsgebyr  
Administrasjonsgebyr - ved papirfaktura kr 49,-