Mer informasjon

Spørsmål og svar angående fiber til borettslag

Hvor mye koster en kollektiv-pakke?

Under gitte forutsetninger har vi mulighet til å dekke kostnader for utbygging av fibernettet og installasjon av utstyr i boligen. Dette lar seg gjøre ved en forutsigbar avtaletid med borettslaget eller sameie.

Månedsprisen på abonnementet vil variere ut i fra kostnadene vi får ved å levere. Det er flere faktorer som spiller inn her. Ta kontakt med oss for å finne ut av deres etableringspris.

Må det legges nye fiber kabler til boligene?

Hvis det ikke allerede eksisterer fiberoptisk infrastruktur i boenhetene må disse byttes. Våre entreprenører finner ut om kabelen må byttes under befaring.

Vi fjerner gjerne gammel kobberkabel for å gjøre plass til fiberkabel.

Hva er leveringstiden på kollektiv avtale?

Standard leveringstid hos oss for en kollektiv avtale er 12-16 uker med forbehold om uforutsette endringer. 

Hva må boligeier gjøre?

Du trenger kun å gi oss tilgang til boligen i ca. 30 minutter for innvendig etablering og oppkobling. Her vil montør trekke inn fiberkabel, koble opp ruteren og tv dekoderen som er inkludert i avtalen.

Hvis ønskelig kan montør gi boligeier en kort opplæring i oppkobling hvis det skulle dukke opp spørsmål etter montering.

Hvor lang er avtalen tiden hos dere?

Normalt gjelder våre kollektivavtaler i fem år. Etter fem år er det mulig å fornye avtalen og se på potensielle oppgraderinger av abonnement og utstyr. Oppgraderinger og tilleggsprodukter som enkelt beboer har kjøpt har ingen bindingstid. For fornyelse av avtalen tar dere kontakt med deres kontaktperson hos Eidsiva Bredbånd som dere ble tildelt ved nysalget.

Hvor ofte kan beboer bytte pakke?

Én gang per måned. Ønsker kunde å endre på produktene sine må de ta kontakt med vårt kundesenter.

Må vi betale for boenheter som står tomme/ikke er solgt?

Ja, dette for å ha mulighet til å tjene tilbake våre kostnader før avtaletiden utløper. Dersom dere ofte opplever at boligene står tomme eller sliter med å få inn felleskostnadene så anbefaler vi en Fiberaksess-avtale.