Ikon sikkerhetSikkerhetstjenester

Dataangrep er en økende trussel for norske bedrifter. Både små og store bedrifter blir angrepet av trusselaktører med både målrettede og tilfeldige angrep. Hvilke sikkerhetstjenester trenger du egentlig for å beskytte din bedrift mot uønskede sikkerhetsangrep? Vi har sikkerhetsløsninger og –tjenester som bidrar til at du og din bedrift blir tryggere på nett.

Sikkerhetspakke

Abonner på vår pakkeløsning for nødvendige sikkerhetstjenester. Sikkerhetspakken gir viktige verktøy for å sikre at nettverket og tilkoblede enheter er beskyttet mot trusler og uønsket trafikk.

DDoS-beskyttelse

Cyberangrep blir en stadig større trussel for norske bedrifter. Distribuert tjenestenekt (DDoS) er et koordinert angrep, hvor det sendes store mengder data mot en server eller nettressurs.