Ikon tingenes internettTeknologi for fremtiden

Vi leverer smart teknologi med uendelige muligheter.

Eidsiva Bredbånd tilgjengeliggjør digitale sensordata til kundens formål. Internet of Things har fått en viktig plass i vår hverdag og vokser seg stadig større. IoT er IKT systemer som sørger for at et stort antall fysiske enheter kommuniserer med hverandre og med internett uten menneskelig interaksjon.
Kostnadseffektivt og sikkert

Kostnadseffektivt og sikkert

LoRaWAN er en kostnadseffektiv teknologi som krever liten båndbredde, og er ideelt i områder med vanskelige dekningsforhold – eksempelvis i kummer og kjellere.

Teknologien baserer seg på sensorer, som sender signaler til basestasjoner og videre til sluttbruker. 

LoRaWAN er på mange måter et supplement til mobilnett-baserte løsninger, og bidrar til at enda flere byer og kommuner kan virkeliggjøre smartby-konsepter og samle inn data. Utbygging av LoRaWAN-nettverk er en forholdsvis enkel utbygging, som går raskt å gjennomføreog er ikke avhengig av SIM-kort og abonnementer basert på datakvoter. 

LoRaWAN gir en sikker overføring av data fra sensor til sluttbruker. Data krypteres fra sensor til basestasjon, fra basestasjon til IoT-plattform og over til sluttbruker. Gjennom Id-nøkler har en i tillegg full kontroll på hvilke sensorer en kobler til nettverket. 

LoRaWAN - En gjennomprøvd fleksibel og robust løsning

Utbygging og dekning

Utbygging og dekning

Eidsiva Bredbånd startet utbyggingen av LoRaWAN-nettverk i 2021, og dekker nå store deler av Mjøsområdet.

Dekningsområdet utvides fortløpende, og kan også bygges ut lokalt, i tråd med kommuners eller bedrifters behov.

Byer, kommuner eller næringsliv som kunne tenke seg å delta i et pilotprosjekt, oppfordres til å ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.   

Bildet: sensor for måling av vanntemperatur

Mange bruksområder

Mange bruksområder

Vi har snakket med direktør for nett- og tjenesteutvikling, Tore Baarstad om fordeler med LoRaWAN.

"Lora-nettverk er godt egnet til eksempelvis måling av vannstand, luftkvalitet eller temperatur og i Innlandet ser man for seg at spesielt bransjene vann og avløp, renovasjon, landbruk og helse kan få nytte av teknologien.

Nå kan fenomenet IoT, som står for «Internet of things» eller tingenes internett, være i ferd med å sette sitt preg også på det kommunale tjenestetilbudet i Innlandet.

Ny teknologi gjør det mulig å kople alt fra søppelkasser og vannkraner til internett og dele data i sanntid."

Bilde: Direktør for nett- og tjenesteutvikling, Tore Baarstad.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om Lora-teknologi og mulighetene dette kan gi? Ta kontakt via skjemaet under.

 

Eidsiva Bredbånd forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Samtykkeerklæring

Aktuelt