Næringsparker

Eidsiva bredbånd tilbyr samarbeidsavtaler med næringsparker, næringsbygg og industriområder i Hedmark og Oppland.

Vi kan være med å utvikle deres næringsområde og gjøre det attraktivt for leietakere og ny etablering. Eidsiva bredbånd er i dag inne på de fleste slike områder i vårt distrikt.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

miljofyrtaarn