SD-WAN på morgenkvisten

Eidsiva Bredbånd inviterte til frokostseminar på Hamar om SD-WAN – en nettverksløsning som gir store muligheter for bedrifter. 

Tittelen på seminaret - "SD-WAN - en bedre opplevelse for brukere og IT-ansvarlig" - gir en pekepinn om hvilke fordeler denne tjenesten har. SD-WAN er det bedriftsproduktet vi leverer mest av nasjonalt.

SD.WAN frokostmøte

Kim Tore Baardseth, produktsjef bedrift, innledet om hvordan Eidsiva Bredbånd setter opp SD-WAN og hvilke fordeler det har. For kunden er SD-WAN en mindre kompleks løsning, som gir bedre ytelse og tilgjengelighet. Det er enklere å overvåke sikkerhet og status i nettverket. SD-WAN gjør det også mulig å sette opp nettverk alle steder der det er tilgang til internett - raskt, sikkert og pålitelig. Baardseth vektla særlig sikkerheten SD-WAN byr på:

- Jeg tenker at sikkerheten i SD-WAN er noe som er interessant for veldig mange av dere som sitter her i dag, sa Baardseth.

Eidsiva Bredbånds SD-WAN-løsninger fungerer uavhengig av hvilken nett-tilkobling du har.

- SD-WAN overvåker kontinuerlig kvaliteten på tjenesten, sa Chand Svare Ghei, teknologileder i nett- og tjenesteutvikling.

Tre personer snakker sammmen

Tekniske løsninger

Fra Fortinet, som leverer ruterne vi bruker til SD-WAN-løsninger, kom Filip Kotlarz.

- Våre bokser gir deg både sikkerhet og SD-WAN, i motsetning til mer enn 90% av alle leverandører. Dette gjør oss unike, sa Kotlarz.

Fortinets bokser er enkle å administrere, og alt kan gjøres i en nettverksportal. FortiGuard kan håndtere sikkerheten på nettverket, og ligger alltid i forkant når det dukker opp ny malware. FortiOS byr også på integrert SSL-inspeksjon med svært god ytelse, noe som blir helt nødvendig når EUs personvernregler GDPR trer i kraft 25 mai i år. En Fortinet-boks kan kobles opp overalt hvor det er nettilgang og blir da automatisk konfigurert til bedriftens SD-WAN.

I salg nå

- Når selger dere SD-WAN? lød ett av spørsmålene fra salen.

SD-WAN fra Eidsiva Bredbånd er tilgjengelig i dag, og skreddersys i samarbeid med kunden. Om du tenker at SD-WAN er en en interessant løsning for din bedrift, kontakt oss - så setter vi opp en løsning for deg.