MEF CE 2.0-sertifisert leverandør

I mai 2017 ble vi den første norske bredbåndsleverandøren som fikk sertifiseringen MEF CE 2.0.

Sertifiseringen tildeles av Metro Ethernet Forum, en organisasjon hvor medlemmene lager standarder i fellesskap. Gjennom bruk av nLogic/Accedians tekniske løsninger sikrer vi kvaliteten og tilgjengeligheten som skal til for å bli sertifisert for MEF CE 2.0. Sertifiseringsmyndigheten er Iometrix, som er en uavhengig tredjepart.

To personer prater

I en tradisjonell nettverkstransportlinje er det vanskelig for kundene å verifisere at kvaliteten leveres slik den skal. Med MEF CE 2.0 kan vi garantere leveransen, og dette kan til enhver tid verifiseres av kunden. Sertifiseringen sikrer lav - og forutsigbar - forsinkelse, noe som fører til at applikasjoner og kritiske systemer som kjøres over linjene trives bedre.

MEF CE 2.0 sikrer at datatrafikk alltid håndteres på best mulig måte og løser derfor mye av de tradisjonelle utfordringene rundt nettverkstransport. Du går ikke glipp av forretningskritisk dataoverføring, fordi kvaliteten er sikret. Dette gjelder særlig bruksområder der man har tidssensitiv nettverkstrafikk, som redundans mellom datasentre.

Det var et bevisst valg for oss i Eidsiva Bredbånd å være de første i Norge med dette, da vi jobber kontinuerlig for å være markedsledende på kvalitet og nettverkstjenester.