Synlig graveaktivitet i hyttefelter - Takk for tålmodigheten!

Mer enn 20 entreprenører og underentreprenører med til sammen 80-90 gravemaskiner er nå i aktivitet i mange hyttefelt i hele Innlandet for å sikre fiber til vegg før bakkefrosten tar tak.

Headerblock image

- Flere tusen fritidsboliger i Innlandet vil i løpet av høsten forberedes for installering til moderne fiberbredbånd fra Eidsiva Bredbånd. Vi etablerer nå viktig infrastruktur for mange hyttebrukere. De betydelige grave- og kabelfremføringsaktivitetene krever høyt fokus på HMS og kvalitet og vil være godt synlig i prosjektområdene gjennom høsten. Vi ber derfor om forståelse for dette, sier prosjektleder i Eidsiva Bredbånd Lars Pedersen. 

Eidsiva Bredbånd har i flere år etablert røranlegg for fiberledninger i mange av hytteområdene som nå oppgraderes. Slike røranlegg sikrer at arbeidene utføres med så lite graving og naturinngrep som mulig. Prosjektet med et forventet kostnadsestimat på over 300 millioner kroner har pågått siden 2022, men gjør seg for alvor gjeldende i større hytteområder i Innlandet nå. 

- Det er alle Eidsiva Bredbånds eldre bredbåndsnett med såkalt COAX-teknologi som nå oppgraderes til fiberteknologi. Graving og fremføring foregår nå i områdene Trysil/Fageråsen, Beitostølen, Skeikampen, Hafjell, Kvitfjell og Gålå, samt Storstøllie og Gamlestølen i Valdres. Enkelte borettslag og private kunder på Lillehammer, Gjøvik og Raufoss og Toten inngår også i prosjektet. Samt en del private og offentlige kunder i Våler, Åsnes og Grue kommuner, sier Pedersen.

Vi tar kontakt nå, viktig å svare 
For eksisterende kunder, som er på den gamle coax-teknologien, er det viktig å svare når Eidsiva tar kontakt om tidspunkt for omkobling i egen hytte. Dette for å sikre fortsatt internett-tilknytning. Coax-nettet slås av når vi trekker oss ut av hyttefeltene. 

Sikrer fiber til flere i Innlandet 
Oppgraderingen til fibernett i hytteområdene gjør at både kundegrunnlaget og fibernettet til Eidsiva Bredbånd vokser, og slik sett bidrar prosjektet til å sikre fiber til flere husstander i Innlandet også. 

- Eidsiva Bredbånd har satt seg mål om 100 prosents bredbåndsdekning i Innlandet. Vårt fylke er ett av de mest spredtbebygde i Norge og forutsetter derfor både kommersielle investeringer og offentlig støtte for å nå målet. Flere fritidsboligkunder vil bidra til mer fiberutbygging i hele Innlandet, sier direktør for Eidsiva Bredbånd Ola Børke.