Stabilt og sikkert internett

Eidsiva Bredbånd jobber daglig for at du skal kunne surfe trygt og stabilt på internett.

Stabilt og sikkert internett

Med støtte fra avanserte IT-systemer, sikkerhetsfunksjoner og fokus på personvern sørger selskapet for at du er beskyttet på best mulig måte mot uønsket innhold og kriminalitet på nettet. – Men den viktigste jobben er det likevel kunden selv som gjør, ved å være bevisst på datasikkerhet og ta forholdsregler i det daglige, sier tjenestearkitekt Håkon Gunleifsen i Eidsiva Bredbånd.

Håkon jobber med datasikkerhet i avdelingen for nett- og tjenesteutvikling, og får støtte fra kollegene Lars Gunnar Thingnes som jobber som leder for teknisk drift, og Svein Harald Fossum som er nettverksspesialist i Eidsiva Bredbånd.

- Vi sikrer tjenesteplattformen og infrastrukturen. Vi jobber også mye med GDPR og med å få nettet stabilt og tilgjengelig, forteller Lars Gunnar.

Eidsiva Bredbånd er opptatt av kundens personvern, og at det skal være lov å være anonym på nettet. Derfor har vi sikkerhetsmekanismer som beskytter mot useriøse aktører som spør etter utlevering av kundedata.

- Vi har et system som skanner e-post til privatkunder for å fjerne virus og e-poster fra aktører som forsøker å gjennomføre identitetstyveri. Vi har flere filtre i nettet som fjerner uønsket innhold, for eksempel overgrepsmateriale, og vi har en nettverkssentral som jobber kontinuerlig med å respondere på henvendelsene vi får om skadevare. Vi beskytter aktivt kundene våre mot seg selv, hvis de uten å vite om det blir deltakere i kriminell aktivitet. Senest i går oppdaget vi en henvendelse som spurte etter nettbankinformasjon, sier Svein Harald.


Beskytter kundens interesser
Medarbeiderne i Eidsiva Bredbånd gjør det de kan for å beskytte kundens interesser, og for at kunden selv skal ha kontroll på hvor anonyme de skal være innenfor norsk lov.

- Vi har deltatt i mange fora der vi taler kundens sak. Vi sporer ikke hvilke sider kundene våre går inn på, og filtrerer ikke tjenester før det foreligger en dom, sier Håkon.Håkon står utenfor NOC

De fleste som benytter internett fra Eidsiva Bredbånd er også beskyttet av en brannmur. Denne brannmuren jobber i bakgrunnen for å gjøre surfingen på internett så sikker som mulig. Kunder som ikke har denne brannmuren, er dem som aktivt har valgt en annen løsning.

- Et annet aspekt ved sikkerhet er at vi har god oppetid og kan tilby en stabil forbindelse. Vi passer på at fiberen er gravd ned sikkert, at noderommene er sikret og så videre, sier Håkon.

Fokus på kompetanseutvikling
Mange av Eidsiva Bredbånds medarbeidere tar i dag utdanning innen sikkerhet, og fokuset på intern kompetanseheving er stort. Dette gjøres for å kunne møte både dagens og morgensdagens utfordringer innen datasikkerhet og personvern.

- Men selv om vi har høy kompetanse på sikkerhet og gjør det vi kan for å stoppe datakriminalitet, kan vi ikke garantere at vi får tatt alt. Kunden må selv fokusere på sikkerhet og ta ansvar, sier Svein Harald. Kollega Lars Gunnar er enig.

- Det blir litt som å kjøpe en sikker bil. Du må fremdeles kjøre fornuftig. Det vi kan bidra med er trygge veier og god teknologi.

Flere nyheter