Et innblikk i håndtering av et stort fiberbrudd

 

For de som bor på Lillehammer er det et kjent fenomen at når våren kommer, går Åretta-elva over sine bredder. Dette har ofte hatt store konsekvenser i Røyslimoen-området. Sommeren 2020 startet derfor Lillehammer kommune et omfattende flomsikringsarbeid i området.

Gravearbeid førte til fiberbrudd

I januar 2021 ble det i forbindelse med dette flomsikringsarbeidet gravd over en rørpakke i elva ved innkjørselen til Røyslimoen. Rørpakken besto av 3 kabler, som til sammen inneholdt totalt 720 fiber. Dette førte til brudd på internett og TV for mange av våre kunder på Røyslimoen, i Vårsetergrenda og i området rundt. Mange av kundene våre hadde på dette tidspunktet både hjemmeskole og hjemmekontor, så bruddet hadde store konsekvenser.

Feilrettingen i januar ble utført i rundt 20 minusgrader, og pågikk døgnet rundt. Blåsing av nye fiberkabler var ikke mulig på det tidspunktet. Kundene måtte tilbake på nett så raskt som mulig, derfor ble jobben gjort på enklest og raskest mulig måte. Allikevel måtte Laje og Netco i fellesskap jobbe med kritisk feilretting i hele 4 dager. Dette gir en god indikasjon på hvor omfattende fiberbruddet var, samt hvor tidkrevende en slik feilretting er.

Permanent feilretting

Flere har kanskje lagt merke til at det ble opprettet 2 skjøter på de kablene som lå midt i elva. Før vårflommen kommer må disse fjernes, og permanent løsning må på plass. Kunder i området mottok derfor varsel om planlagt arbeid over 3 dager i uke 12. Denne jobben var det Laje som utførte. For de som ikke er involvert kan det være vanskelig å forstå hvorfor en slik jobb tar så mye tid. En av våre kontaktpersoner hos Laje har gitt oss et innblikk:

Åretta

«Under forberedelsene til flomsikringstiltakene ble det i fjor lagt en ny rørpakke på gangbrua over Messenlivegen. Vi hadde derfor 4 ledige rør vi kunne bruke for å krysse vegen. For å koble disse rørene sammen med kummer, så vi kunne skjøte nye kabler med de gamle, måtte det graves. Pga. fortsatt tele i bakken hadde Be-Ma AS, som var vår utførende grave-entreprenør, tinemaskin gående i 2 døgn i uke 11 for å muliggjøre dette. Da gravingen var utført kunne montørene våre blåse nye kabler. Dette ble også gjort i uke 11, av ett arbeidslag over to dager.

To arbeidslag skulle gjøre skjøtejobben, og skulle skjøte over 1400 fiber totalt. For å kunne holde oss innenfor avtalt tidspunkt (kl. 07.00 - kl. 16.00) måtte vi derfor dele opp jobben med én dag pr. kabel. I samarbeid med Eidsiva Bredbånd ble det sendt ut varsel om planlagt arbeid tirsdag, onsdag og torsdag i uke 12. Mandag samme uke satte et arbeidslag opp skjøtebrakke, og klargjorde så mye som mulig for at skjøtingen skulle kunne utføres så raskt som mulig. Det tar normalt 1 time å skjøte 48 fiber inkludert klargjøring og litt «klunder og heft». De to arbeidslagene satte også av fredagen til å rydde opp det som sto igjen etter at skjøtingen var gjort.»

I kjølvannet av utført arbeid

Avslutningsvis kan vi si at dag 1 av denne jobben ikke gikk helt på skinner, som det ofte kan være på slike store jobber. Det tok litt lenger tid enn estimert, og var ferdig ca. 45 minutter etter den opprinnelig varslede tiden. Et knippe kunder var da fremdeles uten nett, men montørene fra Laje jobbet ufortrødent videre til alle var på nett rundt kl 01.00 på natten. Dag 2 og 3 gikk derimot helt etter planen.

Eidsiva Bredbånd retter en stor takk til entreprenørene våre som gjør en flott jobb der ute.
Vi er stolte over å samarbeide med dere!

Flere nyheter