Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

 

Eidsiva er organisert som et konsern med Eidsiva Energi AS som morselskap. Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som HMS, HR, finans og økonomi, regnskap og kommunikasjon. Eidsiva har tre virksomhetsområder, nett (Elvia AS), bioenergi (Eidsiva Bioenergi AS) og bredbånd (Eidsiva Bredbånd AS og Eidsiva Fiberinvest AS). I tillegg har Eidsiva deleierskap i flere virksomheter. Denne redegjørelsen omfatter virksomhetsområdene nett, bioenergi og bredbånd, i tillegg til Elsikkerhet Norge AS som eies 76% av Eidsiva Energi AS.

Les rapporten her:

redegjorelse-for-aktsomhetsvurderinger-i-eidsiva.pdf