Fra dør til dør for fiberutbygging

Takket være en massiv dugnad initiert av Ringsaker kommune og Nes bondelag,
har alle husstander på Nes og Helgøya nå mulighet til å koble seg på fiberbredbånd.

Håvard Hemstad driver eget IT-selskap på Nes i  Ringsaker, og er glad for å endelig ha fiberbredbånd. Først måtte nesningene gå noen runder i nabolaget.

«Det er den største utbyggingen entreprenøren Laje har gjennomført. Eidsiva Bredbånd har bygd ut slik at alle på Nes og Helgøya har muligheten til å koble seg på, og alle som bestilte er nå på nett, så langt jeg vet. En slik utbygging tar tid, men det må man regne med når det er snakk om så store geografiske områder», sier  Hemstad, og mener god bredbåndsdekning er vesentlig for å sikre liv i bygdene.

Fremtidsrettet


«Alle som bor her har nå tilgang på god infrastruktur og kommunikasjon. Det er viktig å ha et framtidsrettet tilbud, og vi så at Telenor neppe var interessert i å ved-likeholde og bygge ut det eksisterende kobbernettet.  Vi regnet med at det bare var tida og vegen før det kom til å forsvinne helt. I dag er mange av de tjenestene vi  trenger nettbasert, og god bredbåndsdekning med god fart gjør det mer attraktivt å bosette seg her. Bredbånd er ofte mer attraktivt enn at badet er nyoppusset når man skal kjøpe seg hus. Bredbåndet er med på å trekke opp sjansen for at noen velger å bosette seg her», sier Hemstad.
«Jeg tror det var en god investering for framtida, både for Nes og for Ringsaker kommune. Jeg er glad for at Bondelaget mobiliserte hele Nes og Helgøya.»
Håvard Hemstad

FART PÅ NETT: Håvard Hemstad driver sitt eget IT- selskap fra Nes, og fiberbredbåndet gjør jobben en hel del mer effektiv.

Eget IT-selskap


Hemstad driver et eget IT-selskap, og med 4 mbit-linje var det ikke all verden til fart å skryte av.
«Fiber har stor betydning for driften og support-tjenestene. Jeg drifter datasystemer for bedrifter, og da er jeg avhengig av at det er litt fart i sakene. Det har lettet hverdagen betraktelig å ha fiber», understreker han. For å gjennomføre utbyggingen, var det nødvendig at en høy andel av husholdningene og virksomhetene bestilte.
«Det tar tid å få nok folk til å bestille. Vi hadde dør-
til-dør-aksjoner i vårt eget område for å få med etter-nølerne, og selv om det bare var snakk om noen få hus-stander, var de vesentlige for å få nødvendig oppslutning», sier Hemstad, og takker alle komiteene som gjorde en solid jobb for å komme i mål.


Kom i havn


«Hedmarkinger er kanskje i overkant treige», humrer Hemstad. Helt innpå  fristen for å få med nok husstander, kom de i havn til slutt.
«Men det ble utbygging, og da utbyggingen startet
 kastet enda flere seg på.»
«Fiber betyr mye, både for næringsliv og privat. Det tar ikke lenger lang tid å koble seg opp i for eksempel nett-banken. Så er det selvsagt en fordel for å bruke Netflix og lignende tjenester. Fiber er også viktig i spredtbygde strøk, siden en for eksempel kan ta med seg jobben hjem i perioder dersom en behøver det», sier leder i Nes og Helgøya Bondelag, Mari Gjestvang.