Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Lørdag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Torsdag 8. oktober tyvstartet Eidsiva Bredbånd markeringen i lokalene på Fakkelgården, der de fikk besøk av samarbeidspartneren Kirkens SOS - landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon, melding og chat.

20 000 samtaler hvert år

Ved hjelp av 120 frivillige besvarer Kirkens SOS Innlandet nærmere 20 000 samtaler hvert år. På landsbasis besvarer organisasjonen nærmere 300 000 samtaler. Dette er samtaler som ofte kan være helt avgjørende for at mennesker i krise orker å gå videre i livet. Arbeidet som legges ned av de frivillige gjennomføres uten lønn, døgnet rundt gjennom hele året.

I anledning Verdensdagen for psykisk helse sendte Kirkens SOS en forespørsel til Eidsiva Bredbånd, og spurte om bedriften kunne tenke seg å bidra til å anerkjenne de frivilliges arbeid. Dette var en enkel beslutning å takke ja til, og med støtte fra Eidsiva Bredbånd får nå alle frivillige i Kirkens SOS Innlandet en flott blomst på døra som takk for innsatsen.

- Eidsiva Bredbånds sponsor- og samarbeidsavtaler handler om å støtte aktører som viser sosialt engasjement og samfunnsansvar. Avtalene skal gi oss positiv oppmerksomhet og bidra til å bygge vår merkevare, men samtidig er det viktig at aktørene bidrar til sine lokalsamfunn på en god måte. Vi i Eidsiva Bredbånd ble først kjent med Kirkens SOS på et møte hos Fåberg fotball, der vi begge er samarbeidspartnere med klubben. Når vi i Eidsiva Bredbånd senere fikk en forespørsel om et samarbeid i anledning Verdensdagen for psykisk helse var det enkelt å takke ja. Arbeidet de frivillige gjør betyr så mye for så mange, forteller salgs- og markedsdirektør i Eidsiva Bredbånd, Margareta Willman.

Eidsiva Bredbånd og Kirkens SOS
Fra venstre: Salgs- og markedsdirektør i Eidsiva Bredbånd Margareta Willman, Leder i Kirkens SOS Innlandet Hilde Stokke Lothe og Kultursjef i Eidsiva Bredbånd Marianne Steinsrud.

Samtaler med mennesker i alle aldre

Leder i Kirkens SOS Innlandet, Hilde Stokke Lothe, var til stede på Fakkelgården for å delta på markeringen og fortelle om arbeidet Kirkens SOS gjør.

- Vi er veldig glade for at Eidsiva Bredbånd ønsker å støtte oss og bidra til å anerkjenne de frivilliges innsats. Vi i Kirkens SOS har vaktrom på Gjøvik, Lillehammer og Hamar, og vi stenger aldri. De frivillige har vakt to ganger i måneden, og får inn samtaler fra mennesker i alle livets faser. De yngste som kontakter oss er barn ned til 8 års-alderen, og de eldste er godt voksne, sier Lothe.

Tematikken som går igjen i samtalene er psykisk helse og ensomhet.

- Det vi bruker mest tid på er de selvmordnære. Disse samtalene er viktige fordi vi kommer i kontakt med folk og får en mulighet. Vi får en åpning, der vi kan bidra til at disse menneskene ser et lys i mørket, sier Lothe.

Hun forteller videre om en samtale, der en mann ga tilbakemelding om at han aldri før hadde blitt spurt direkte om hvordan han egentlig hadde det.

- Men vi spør, vi våger å spørre og vi har tid til å spørre. Hos oss er det rom for å snakke om det vanskelige, og finne ut av hva som er bra.  Å spørre kan være krevende, men det er nettopp det de frivillige hos oss gjør, forteller Lothe.

Fikk tilgang til dokumentarfilm

Fokus på psykisk helse og et godt og åpent arbeidsmiljø er viktig for Eidsiva Bredbånd. Som en del av Verdensdagen for psykisk helse har alle ansatte fått tilgang til dokumentarfilmen «Alt det jeg er», som handler om ei ung jente utsatt for seksuelle overgrep.

- Gjennom å gi de ansatte tilgang til denne filmen kan vi nå ut til flest mulig med budskapet, også dem som sitter på hjemmekontor. Vi oppfordrer alle ansatte til å se filmen hjemme i helgen. Se den gjerne med familien, og snakk sammen i etterkant, sier Marianne Steinsrud.

Avslutningsvis i markeringen oppfordret Steinsrud alle til å være en god, støttende kollega.

- Be med folk til lunsj, ta en telefon. Det er så lite som skal til for at folk skal føle seg sett.

Kontakt Kirkens SOS

Ring Kirkens SOS på telefon 22 40 00 40 

Send en melding på kirkens-sos.no

Chat med Kirkens SOS på soschat.no