Vi er en av Norges beste arbeidsplasser

Eidsiva Bredbånd er kåret til en av Norges beste arbeidsplasser 2021.

En god arbeidsplass er et sted hvor du har ​tillit til de du jobber for og med, ​er stolt av jobben som utføres, og ​føler felleskap med kolleger.

Great Place To Work - sterk 12. plass

Great Place To Work - sterk 12. plass

For 18. år på rad har analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work kåret Norges beste arbeidsplasser. Eidsiva Bredbånd var blant de nominerte, og er nå kåret til Norges tolvte beste arbeidsplass i kategorien 50-199 medarbeidere.

Arbeidsmiljøet er en viktig suksessfaktor for Eidsiva Bredbånd, og tilbakemeldingene som kommer gjennom undersøkelsen brukes aktivt for å utvikle bedriften.

Prestasjonene i en virksomhet som Eidsiva Bredbånd oppnås gjennom samhandling og samarbeid mellom medarbeiderne. Med dette som grunnfilosofi, er arbeidsmiljø, verdier og kultur avgjørende virkemidler for utviklingen av arbeidsplassen og selskapet vårt. 

Samhandling og utvikling står sentralt

Samhandling og utvikling står sentralt

"2020 ble annerledesåret. Vi kan konstatere at som virksomhet var vi godt forberedt. Tekniske løsninger og digitale arbeidsflater og verktøy fungerte godt, og vi fikk løst oppgavene våre på en god måte uten å være samlet.

Eidsiva Bredbånd handler imidlertid om mer enn oppgaveutførelse, samhandling og utvikling står sentralt. Disse områdene krever større kreativitet for å kunne realiseres i en situasjon der vi ikke kan være samlet i lokalene våre.

Gjennom Great Place to Work finner vi relevante verktøy til å utvikle arbeidsplassen og kulturen vår også i en endret situasjon, og vi gleder oss over at vi opprettholder vår positive utvikling" sier administrerende direktør Trond Skjellerud.

Great Place to Work ser en sterk utviklings- og innovasjonskultur hos Eidsiva Bredbånd

Great Place to Work ser en sterk utviklings- og innovasjonskultur hos Eidsiva Bredbånd

"Eidsiva Bredbånd satser på medarbeiderne og på en levende og inkluderende bedriftskultur. Dette er en bedrift som forbereder seg på fremtiden gjennom å komme opp med nye løsninger også i en spesiell tid som vi vært inne i nå.

Medarbeiderne føler seg satt pris på og får muligheten til å påvirke sin egen arbeidsdag. Ledelse og ansatte jobber sammen mot felles mål, og bedriften har et godt, inkluderende felleskap som gir rom for å prøve nye løsninger.

Det er også en sterk utviklings– og innovasjonskultur i bedriften. I Eidsiva Bredbånd ser vi at målrettet arbeid med bedriftskultur gir gode resultater", sier administrerende direktør i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck

Fakta om Great Place to Work

Fakta om Great Place to Work

Great Place to Work er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Great Place to Work–undersøkelsen har blitt gjennomført internasjonalt siden 1998.

For 18. år på rad kårer Great Place To Work Norges beste arbeidsplasser. Virksomhetene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De tar den enkeltes helse på alvor, bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet.

Se også

Vår arbeidsplass

I Eidsiva Bredbånd vet vi at det er medarbeiderne som skaper resultatene og verdiene.

Om oss

Vårt mål er at alle, uansett hvor du bor, skal ha tilgang til fibernett med de beste bredbåndstjenestene.

Flere nyheter

Her finner du flere nyheter fra Eidsiva Brebånd