En av Norges beste arbeidsplasser!

Eidsiva Bredbånd gjør det igjen godt når Norges beste arbeidsplass skal kåres av Great Place to Work.

Eidsiva Bredbånd er rangert som nummer ni i kategorien for arbeidsplasser med 50 til 199 medarbeidere. Dette er oppgang på fem plasser fra i fjor. Arbeidsmiljøet er en viktig suksessfaktor for Eidsiva Bredbånd, og tilbakemeldingene som kommer gjennom undersøkelsen brukes aktivt for å utvikle bedriften.

«Vår kultur er tuftet på verdiene våre; åpen skikkelig og djerv. Vi er en inkluderende arbeidsplass der hver enkelt arbeidstaker skal bli sett og satt pris på. Gjennom samarbeidet med Great Place To Work får vi verdifull innsikt i hvordan de ansatte opplever arbeidshverdagen, og denne bruker vi for å utvikle Eidsiva Bredbånd mot vårt mål, som er å bli Norges beste arbeidsplass,» sier administrerende direktør Trond Skjellerud.

«Eidsiva Bredbånd satser på medarbeiderne og på en levende og inkluderende bedriftskultur. Dette er en bedrift som forbereder seg på fremtiden gjennom å komme opp med nye løsninger. Medarbeiderne føler seg satt pris på og får muligheten til å påvirke sin egen arbeidsdag. Ledelse og ansatte jobber sammen mot felles mål, og bedriften har et godt, inkluderende felleskap som gir rom for å prøve nye løsninger. Det er også en sterk utviklings– og innovasjonskultur i bedriften. I Eidsiva Bredbånd ser vi at målrettet arbeid med bedriftskultur gir gode resultater», sier administrerende direktør i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck.

Greate Place to Work plakett