Fiberutbygging i Alvdal

Foreløpig er det for få husstander som har tegnet seg for fiberutbygging i Follia nord og sør, og Vestate. Skal det bli fiberutbygging er det ikke lurt å vente.

Korona-tiden har vist hvor viktig det er med godt internett, både for skolelever og arbeidstakere. Eidsiva Bredbånd fortsetter med fiberutbygging for fullt, og ønsker at alle i Innlandet skal få mulighet til å koble seg til fibernettet.

Nødvendig med nok abonnenter

Alvdal kommune satser på fiber, og har bevilget 4,5 millioner kroner til fiberutbygging, så hele bygda skal få mulighet for å koble seg opp mot Eidsiva Bredbånds fibernett. Skal det bli utbygging, trengs det 65 prosent tegning i de aktuelle områdene. Foreløpig er vi ikke der. Vi har tatt en prat med Tom Bjørnsletten om hva som skal til for å gi hele bygda mulighet for nettilgang:

Hvorfor trengs det så mange husstander for å bygge ut i Alvdal?

«Det er såpass høy utbyggingskostnad i områdene at vi må ha dette antallet for å forsvare en utbygging. Det er også en del av avtalen med kommunen, som har bidratt med mange millioner kroner, da de ønsker å bygge ut til flest mulig,» sier Bjørnsletten.

Tallet 65 prosent er ikke tatt ut av luften. Det utløser kommunale tilskudd på ca. 70 000 kroner per husstand, og gjøre det mulig for Eidsiva Bredbånd å gjennomføre en utbygging som er lønnsom. Selv med tilskuddene tar det 15 år før investeringen er tjent inn.

Hva skjer hvis det ikke blir utbygging i Follia og Vestate i denne omgang?

«Kort fortalt så trekker kommunen de midlene som er gitt og bruker dem andre steder. Da blir det ikke utbygging av Follia og Vestate nå.»

Viktig å tegne seg på
En fiberutbygging er et stort og kostnadskrevende prosjekt
. Når maskiner og utstyr er på plass, er det kostnadseffektivt å bygge ut flere grender i samme område. Det er ikke sikker det blir noen ny mulighet, om utbyggingen i Follia og Vestate ikke gjennomføres i denne omgangen.

Ønsker du å bli kontaktet på telefon og få et uforpliktende tilbud for Alvdal? Fyll ut skjemaet:

Eidsiva Bredbånd forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Samtykkeerklæring

Er du ikke innenfor på kart, men ønsker fiber til hjemmet kan du sjekke her, eller kontakte kundesenteret på 612 00 612 eller privat@eidsiva.net

Eidsiva Bredbånds samfunnsoppdrag er å sørge for høyhastighetsbredbånd til alle i Innlandet. Det er en jobb vi er stolte av å gjøre. Om Alvdal kommune og Eidsiva Bredbånd når de nødvendige 65 prosentene, kan utbyggingen i Follia og Vestate være ferdig i 2021. Det er en investering for fremtiden – fiber gir mulighet for arbeid og skolegang over nett, og gjør det mulig å bo og drive virksomhet overalt. I dagens digitale verden er det nødvendig med rask og stabil bredbåndstilgang. Fibernettet er den raskeste og mest stabile teknologien som finnes. Et godt utbygd fibernett sørger for levende bygder, i dag og i fremtiden.