Endring i abonnements-vilkår

Vi oppdaterte våre generelle abonnementsvilkår med endring av vilkårene for e-posttjenester, gjeldende fra 08.06.2020.

Generelle abonnementsvilkår for e-posttjenester:

  • For å ivareta personvern knyttet til e-posttjenesten når juridisk eier avgår ved døden, kan eksisterende konto og underkontoer ikke gjenåpnes eller overføres til de etterlatte, jf. personvernforordningens artikkel 6.

Du finner alltid våre oppdaterte vilkår her.