Eidsiva Bredbånd er Norges 14. beste arbeidsplass 2019

For 16. år på rad har analyse- og rådgivingsselskapet Great Place to Work kåret Norges beste arbeidsplasser.

- Eidsiva Bredbånd tror at en medarbeider som opplever tillit, åpenhet og felleskap i arbeidet mot ambisiøse mål er en god strategi. Vi har knyttet våre verdier opp i sterke kulturtrekk som knytter oss sammen, og vår plassering i kåringen viser at vi er på vei mot vårt mål om å være Norges beste arbeidsplass, sier administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd, Trond Skjellerud.

Kåringen av Norges beste arbeidsplasser er basert på en spørreundersøkelse blant 30 203 medarbeidere i 217 virksomheter, sammen med en analyse av selskapenes kultur og praksiser. Virksomhetene på topp kjennetegnes av at medarbeiderne føler seg sett og hørt, og har en sterk fellesskapsfølelse og stolthet for arbeidet de gjør.

Logo Great place to work

- Eidsiva Bredbånd har i mange år ligget langt fremme i fokus på medarbeidere og kultur på arbeidsplassen. Ledere og medarbeidere er innovative og søker nye måter å løse dagens og fremtidens utfordringer på. I Eidsiva Bredbånd har de et sterkt kollegialt fellesskap og god relasjon mellom medarbeidere og ledelsen. Det er en ekte tro på medarbeiderne og en sterk gjennomføringsevne fra ledelsen. Dette kommer tydelig til uttrykk i forbedrede arbeidsmetoder, lederskap og det kollegiale fellesskapet. «Hel ved» er et kjent ordtak som jeg mener beskriver kulturen godt, sier administrerende direktør i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck.

Involverer de ansatte

Årets undersøkelse viser at de beste arbeidsplassene har en åpen kultur der ledelsen inkluderer medarbeidere i viktige avgjørelser, søker innspill og idéer, og oppleves som åpne og tilgjengelige. I tillegg viser undersøkelsen at de beste er gode på å involvere de ansatte i beslutninger som påvirker arbeidet deres, har muligheter for faglig utvikling og tydelig viser at ekstra arbeidsinnsats settes pris på.

– Involvering er ikke et enkelt “stunt”, men noe det kontinuerlig må tilrettelegges for. Eksempler vi ser på dette er gode rutiner for å fange opp tilbakemeldinger og forslag, muligheten til å påvirke virksomhetens visjoner, verdier og mål, og anerkjennelse for godt arbeid. Dette bidrar til både eierskap og engasjement internt, sier Falck.

Virksomhetene på topp i kåringen er også genuint opptatt av de ansattes vel og ve. Hele 79 prosent av ansatte i Norges Beste Arbeidsplasser føler at ledelsen viser en oppriktig interesse for dem som person, ikke bare ansatt, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 55 prosent. Undersøkelsen viser også at de beste virksomhetene ligger foran gjennomsnittet på å feire spesielle begivenheter, tilby unike fordeler og skape en teamfølelse internt. Kulturen vår preges av en sterk fellesskapsfølelse. Vi blir rett og slett bedre sammen når vi løfter i lag, sier kultursjef i Eidsiva Bredbånd, Marianne Csirmaz Steinsrud.