Bærekraft i Eidsiva

Bærekraft i Eidsiva

Å jobbe med bærekraft har mange positive ringvirkninger innad i en bedrift, både økonomisk og sosialt. Det hjelper på å rekruttere og beholde folk, gir bedre lagånd, omdømme og resultater.   

Hele Eidsivakonsernet har fått muligheten til å delta på et 5-timers kurs for å øke bevisstheten rundt bærekraft hos alle ansatte.  

-Kurset bidrar til en felles forståelse for hva bærekraft egentlig er og at vi alle som medarbeidere har en viktig rolle i å skape en mer bærekraftig arbeidsplass, sier leder for samfunn i Eidsiva, Margareta Willman.  

Bærekraft er mer enn bare miljø 

Vegard Herlyng, daglig leder for Høgskolesenteret i Kongsvinger, og Hans Olaf Delviken, studieprogramansvarlig for bachelor i bærekraftsøkonomi fra HiNN har holdt bærekraftskurs for hele Eidsivakonsernet. Forrige uke kom duoen til Fakkelgården i Lillehammer og gjengen i Eidsiva Bredbånd.  

-Bærekraft kan oppleves ullent. Vi fyller begrepet med forståelig innhold og informasjon som kan implementeres i en arbeidshverdag, sier Herlyng.  

-Alle som deltar på kurset har rollen om å gjøre Eidsiva mer bærekraftig, fastslår Delviken.  

Bærekraft på agendaen 

Eidsiva ønsker å bygge en merkevare som en bevisst samfunnsaktør med fokus på digital inkludering og innovasjon. Det er strategien vår. Skal vi nå målene våre, må vi jobbe mot å bli en av Norges mest attraktive arbeidsplasser og tiltrekke oss de beste hodene for fremtidens arbeidsoppgaver. 

-Det vi gjør i dag skal kunne stå seg i evighetens perspektiv. Vi skal være en lønnsom virksomhet i mange år fremover og vi skal være en god, trygg, inkluderende arbeidsplass med mangfold. Vi skal påføre minst mulig avtrykk på miljø og klima og vi skal levere gode tjenester, sier Willman.  

-Målet med bærekraftskurset er å gi innblikk i hvordan bærekraft berører Eidsiva og hvordan vi kan jobbe med utvikling i egen organisasjon for å skape en kultur for bærekraft. I tillegg vil alle bli bedre kjent med bærekraftbegrepet og FNs bærekraftsmål, vårt samfunnsoppdrag og hvordan bærekraftsarbeid bygger opp under vår strategi, sier Willman.  

Uredd satsing på bærekraft 

Kursholder Vegard Herlyng er imponert over arbeidet Eidsiva gjør og har gjort med bærekraft.  

-Det er godt gjort av Eidsiva å være uredde og "gønne" på. De har raskt skapt en solid plattform, og fått med seg resten av bedriften. De er ikke så redde for å gjøre feil, og har derfor kommet langt. Velger man noen oppgaver og gjør dem ordentlig, er det lettere komme i mål. Det er ingen vits i å maksimere, sier kursholder Vegard Herlyng.  

-Eidsiva er flinke, og har en god bærekraftsrapport å vise til. Samtidig er det masse mer å gå på. Det handler ikke bare om å følge regler, men å se muligheter markedsmessig, Herlyng.  

 

Flere nyheter