Menu

Tilbud til ansatte i Eidsiva

Som ansatt hos hos Eidsiva har du mulighet til å få enkelte produkter og tjenester fra Eidsiva bredbånd til gunstige priser. Vi har en rekke tilbud på våre produkter som du har tilgang til så lenge du er ansatt i bedriften. Se under for oversikt over tilbud:

EB-tilbudsbrev ansatte4

Nyhet: Vi gir nå også 50,- rabatt pr måned på Radio Standard og Radio Familie!
 

Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Telefon: 03370